Rozlicz PIT Online

Twój darmowy PIT rozliczysz online w PITax.pl
dzięki współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

Przekaż 1% swojego podatku nr krs: 0000138499

Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych w Łodzi – 3 grudnia 2018


Święto zostało ustanowione w 1992 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

ONZ chciała zwrócić uwagę na problemy osób niepełnosprawnych i podkreślić konieczność działań na rzecz integracji tej grupy społecznej z resztą społeczeństwa, w tym wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu tych osób.

W tym roku obchody tego wydarzenia zorganizowało w Łodzi Partnerstwo TRANSFER, którego liderem jest Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych. Nasi Partnerzy to Fundacja „Celeste”, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” oraz Stowarzyszenie Rodzina Działających na rzecz Zdrowia Psychicznego „Dla Rodziny”. 

Mieliśmy, jak zawsze na celu, zwrócenie uwagi na problematykę zdrowia psychicznego, rozpowszechnienie wiedzy na ten temat, poszerzanie świadomości oraz pomoc osobom chorującym. Niepokoi, iż z każdym rokiem coraz więcej osób, w tym dzieci i młodzieży, zmaga się z zaburzeniami psychicznymi.

 

Obchody rozpoczęliśmy o godzinie 12.00 od happeningu na Placu Wolności, gdzie pojawili się nasi znamienici goście. Wystąpienia gości otworzyła Pani Minister Elżbieta Bojanowska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, która zapewniła o wsparciu ze strony Ministerstwa dla inicjatyw na rzecz osób chorujących psychicznie.

Obchody przyciągnęły wiele zainteresowanych środowisk, między innymi podopiecznych placówek wsparcia, rodziny, dzieci i młodzież szkół oraz naszych przedszkolaków.

Gościliśmy także przedstawicieli wielu organizacji pozarządowych wspierających na co dzień osoby z problemem psychicznym, w tym Środowiskowe Domy Samopomocy. Byli z nami Senatorowie i Posłowie na Sejm RP, przedstawiciele Samorządu i władz lokalnych - Urzędu Miasta Łodzi i Miasta Zgierza oraz Powiatu Zgierskiego; Dyrektorzy MOPS w Łodzi, Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy; Dyrektor Oddziału Łódzkiego PFRON, Przedstawiciel Regionalnego Centrum Polityki Społecznej, Rzecznik Osób niepełnosprawnych UMŁ oraz Rzecznik Łódzkiego NFZ.

Kulminacyjnym punktem happeningu było odczytanie i podpisanie przez Panią Prezes Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych Agnieszkę Niedźwiedzką, Deklaracji Wspierania Osób Chorujących Psychicznie w Regionie Łódzkim:

 

My, niżej podpisani mieszkańcy Regionu Łódzkiego, popieramy pomoc dla osób chorujących psychicznie poprzez: 

  1.       Wspieranie w środowisku życia i zamieszkania
  2.       Ułatwienie dostępu do nowych technologii, usprawniających codzienne    funkcjonowanie
  3.       Umożliwienie podejmowania pracy i rozwoju zawodowego bez ograniczeń.

 

Obchodom towarzyszyło Seminarium Inauguracyjne projektu TRANSFER innowacyjny program przeniesienia usług psychiatrycznych z instytucji do środowiska. II etap - testowanie modelu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Seminarium odbyło się popołudniu w „Naszej Galerii” przy ul. Piotrkowskiej 17, poświęcone zostanie omówieniu planowanej realizacji projektu, ze szczególnym uwzględnieniem efektywnej współpracy w ramach partnerstwa formalnego i nieformalnego, w obrębie powiatów m. łódzkiego i zgierskiego, w województwie łódzkim.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami projektu TRANSFER w zakładce projekty lub pod linkiem: http://www.tpn.org.pl/projekty/transfer/

Warning: Division by zero in /funkcje_bloki.php on line 192

Warning: Division by zero in /funkcje_bloki.php on line 193


Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Wrzesień 2021

25

Październik 2021

10

Marsz na rzecz zdrowia psychicznego ul. Piotrkowską