Rozlicz PIT Online

Twój darmowy PIT rozliczysz online w PITax.pl
dzięki współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

Przekaż 1% swojego podatku nr krs: 0000138499

Happening 10.10.2021 r. zapraszamy


Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne Ja-Ty-My, Fundacja Celeste oraz Stowarzyszenie Rodzin Działających na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Dla Rodziny" jako Partnerstwo realizujące projekt pn.: TRANSFER: innowacyjny program przeniesienia usług psychiatrycznych z instytucji do środowiska. II etap - testowanie modelu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, serdecznie zapraszają do udziału w happeningu będącego częścią kampanii profilaktyki zdrowia psychicznego pn. „Dbam o zdrowie psychiczne”.

Wydarzenie w formie przejścia pod tematycznymi transparentami z użyciem motywu przewodniego: żółtej wstążki odbędzie się przy placu Wolności w dniu 10 października o godzinie 16.00. W tym miejscu po raz kolejny zostanie podpisana Deklaracja na Rzecz Osób Chorujących Psychicznie. Na miejscu obywatelom miasta wręczane będą symboliczne upominki z przekazem wskazującym na cel wydarzenia oraz prezentowana sztuka osób z niepełnosprawnością psychiczną.

Jest to jedno z cyklu wydarzeń, który służy promowaniu zdrowia psychicznego i zapobieganiu zaburzeniom psychicznym zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, poprzez: upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego oraz rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, zapobieganie zaburzeniom psychicznym oraz przeciwdziałanie nietolerancji, wykluczeniu i dyskryminacji osób z problemami zdrowia psychicznego.

 

Serdecznie zapraszamy!

Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Wrzesień 2021

25

Październik 2021

10

Marsz na rzecz zdrowia psychicznego ul. Piotrkowską