Rozlicz PIT Online

Twój darmowy PIT rozliczysz online w PITax.pl
dzięki współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

Przekaż 1% swojego podatku nr krs: 0000138499

Kolejna nagroda dla Pana Adama


12 września 2019 roku odbyło się posiedzenie komisji oceniającej prace zgłoszone do XIII Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego pt.: Cztery strony światazorganizowanego przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasku. Konkurs skierowany był do osób niepełnosprawnych
z terenu województwa łódzkiego. Patronat nad konkursem objął Burmistrz Łasku - Gabriel Szkudlarek. Do konkursu nadesłano 130 prac z 26 placówek zajmujących się osobami niepełnosprawnymi.

W konkursie została nagrodzona jedna praca Uczestnika pracowni terapii zajęciowej Środowiskowego Domu Samopomocy „Sami Swoi” w Łodzi.

Pan Adam Spruch – zajął I miejsce w kategorii: tkanina i aplikacja

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się 03 października 2019 roku
o godzinie 10:30 w Łaskim Domu Kultury przy ul. Narutowicza 11. Uroczystość połączona była z przepięknym i doskonale przygotowanym wernisażem pokonkursowym.


Pan Adam Spruch z nagrodzoną pracą
Pan Adam Spruch z nagrodzoną pracą


Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Wrzesień 2021

25

Październik 2021

10

Marsz na rzecz zdrowia psychicznego ul. Piotrkowską