Rozlicz PIT Online

Twój darmowy PIT rozliczysz online w PITax.pl
dzięki współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

Przekaż 1% swojego podatku nr krs: 0000138499

Łódzkie Targi Ekonomii Społecznej w Sieradzu

7 września w Sieradzu odbyły się Łódzkie Targi Ekonomii Społecznej zorganizowane przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” oraz Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych. Jest to wyjątkowe wydarzenie, dzięki któremu przedsiębiorstwa społeczne, spółdzielnie socjalne, fundacje czy podmioty reintegracyjne przedstawiają szerokiemu gronu odbiorców swoje usługi i wyroby. Wszyscy wystawcy działają na rzecz aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu choroby, niepełnosprawności lub ciężkiej sytuacji życiowej. Podmioty ekonomii społecznej  są niezwykle ważnym elementem w życiu społecznym.  W naszym kraju działa ich ponad sto tysięcy. Tworzą miejsca pracy, integrują społeczeństwo oraz walczą z dyskryminacją przełamując bariery i stereotypy.

 

Podczas tegorocznych Targów zaprezentowało się ponad 50 Podmiotów Ekonomii Społecznej z województwa łódzkiego m.in.: Zakład Aktywności Zawodowej „Dobry Start”, Zakład Aktywności Zawodowej „Zdrowa Kuchnia”, Ośrodek Szkoleniowy "KŁOS", Spółdzielnia Socjalna Trifoglio czy Fundacja Celeste. Na Rynku w Sieradzu, a także przy ulicy Kościuszki, prezentowało się wielu wystawców przedstawiających swe produkty oraz usługi. Odwiedzając tegoroczne Targi mogliśmy obejrzeć stoiska z gastronomią, rękodziełem, wyrobami chałupniczymi, różnego rodzaju usługami czy punktami konsultacyjnymi. Oprócz tego nasze wydarzenie było wzbogacone pokazami, animacjami czy  występami artystycznymi.

 

Targom towarzyszyła również debata pod hasłem „Perspektywy rozwoju ekonomii społecznej w Regionie Łódzkim”.  Eksperci reprezentujący Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz  instytucje wspierające działania osób wykluczonych społecznie z terenu województwa łódzkiego poruszyli wiele ważnych i interesujących zagadnień, związanych ze wspieraniem działalności podmiotów ekonomii społecznej oraz zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością. Na zakończenie Targów odbyła się uroczysta Gala Ekonomii Społecznej z wręczeniem podziękowań dla wystawców oraz wręczenie nagrody w plebiscycie na najlepszego wystawcę na Targach Ekonomii Społecznej.

 

Łódzkie Targi Ekonomii Społecznej oraz Seminarium, finansowane były ze środków budżetu Województwa Łódzkiego w ramach projektu pt. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej
w województwie łódzkim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”.
Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Wrzesień 2021

25

Październik 2021

10

Marsz na rzecz zdrowia psychicznego ul. Piotrkowską