Rozlicz PIT Online

Twój darmowy PIT rozliczysz online w PITax.pl
dzięki współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

Przekaż 1% swojego podatku nr krs: 0000138499

Nabór do projektu "Start- 2 edycja"


Od 1 października 2017 Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych prowadzi nabór uczestników do udziału w projekcie pt.: 2 edycja - Program START: STAż-Reintegracja-Terapia służącym aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych

 

Poszukujemy osób spełniających łącznie następujące kryteria:

 • nieaktywnych zawodowo
 • nie pobierających świadczeń emerytalnych
 • z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
 • w wieku 18-64 lat
 • zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego
 • jeśli zarejestrowanych w PUP (UWAGA: rejestracja w PUP nie jest warunkiem koniecznym) to wyłącznie z określonym III profilem pomocy

 

Udział w projekcie dla każdego z uczestników trwa 8 miesięcy

 

Uczestnikom projektu przysługuje:

 • stypendium szkoleniowe podczas 2 miesięcznego programu readaptacyjno-edukacyjnego (ok. 800,00 zł brutto miesięcznie)
 • udział w szkoleniu komputerowym w ramach 2 miesięcznego programu readaptacyjno-edukacyjnego
 • przerwa kawowa i lunch podczas 2 miesięcznego programu readaptacyjno-edukacyjnego
 • udział w hipoterapii podczas 2 miesięcznego programu readaptacyjno-edukacyjnego
 • stypendium stażowe podczas 6 miesięcznego stażu zawodowego, przewidzianego w projekcie (ok. 1200,00 zł brutto)
 • refundacja kosztów dojazdu do/z miejsca realizacji projektu lub zorganizowany przez realizatora projektu dowóz (projekt będzie realizowany w Łodzi, w Zgierzu i w Jedliczu A k/Grotnik – woj. łódzkie) podczas całego okresu udziału w projekcie
 • płatny urlop wypoczynkowy podczas stażu zawodowego (2 dni za każde 30 dni przepracowane na stażu)
 • wsparcie psychologa podczas całego okresu udziału w projekcie
 • wsparcie doradcy zawodowego podczas udziału w stażu zawodowym
 • refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 na czas udziału rodzica/opiekuna w stażu

 

Staże zawodowe obejmują następujące branże:

 • ochrona zdrowia i opieka społeczna
 • prace biurowe i magazynowe
 • usługi porządkowe i gospodarcze

 

Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane są pod numerami telefonów: 

42 719 07 27, wewn. 14

42 616 06 20, wewn. 110

42 717 91 67, wewn. 150Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Wrzesień 2021

25

Październik 2021

10

Marsz na rzecz zdrowia psychicznego ul. Piotrkowską