Rozlicz PIT Online

Twój darmowy PIT rozliczysz online w PITax.pl
dzięki współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

Przekaż 1% swojego podatku nr krs: 0000138499

Nowy nabytek w "Stajni Pod Jodłami"Miło nam przedstawić naszego nowego rumaka! Nazywa się Lapis. Został zakupiony ze środków PFRON, w ramach projektu Nowa Szansa III. Lapis rozpoczyna właśnie pracę w hipoterapii z osobami z niepełnosprawnością, chorującymi psychicznie.Zakup Lapisa był możliwy dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako zadanie zlecone  w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w ramach konkursu "Kurs na samodzielność - zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych".

 Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Wrzesień 2021

25

Październik 2021

10

Marsz na rzecz zdrowia psychicznego ul. Piotrkowską