Rozlicz PIT Online

Twój darmowy PIT rozliczysz online w PITax.pl
dzięki współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

Przekaż 1% swojego podatku nr krs: 0000138499

Nowy ŚDS- REKRUTACJA


UWAGA REKRUTACJA!!!

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z AUTYZMEM LUB NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SPRZĘŻONĄ

 

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych uruchamia nowy Środowiskowy Dom Samopomocy dla uczestników z autyzmem lub niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Dom będzie działał w budynku zlokalizowanym przy ul. Staszica 1/3 w Łodzi.

Dom będzie działał w godzinach 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku.

Planowany termin otwarcia to grudzień 2018 r.

 

Nasz nowy Środowiskowy Dom Samopomocy jest przeznaczony dla osób, które:

- mają skończone 18 lat

-posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby, w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz symbolem przyczyny niepełnosprawności - 12-C (całościowe zaburzenia rozwojowe)

lub

- doświadczają przynajmniej dwóch niepełnosprawności, potwierdzonych co najmniej dwoma symbolami w orzeczeniu o znacznym stopniu niepełnosprawności, a przynajmniej jedna z tych niepełnosprawności to zaburzenie psychiczne( choroba psychiczna, upośledzenie umysłowe, choroba Alzheimera)

 

Zapewniamy

- bogaty program rehabilitacyjny dostosowany do potrzeb uczestników, w tym muzykoterapia, warsztaty z psychologiem i fizjoterapia

- poradnictwo psychologiczne i socjalne

- możliwość rozwijania zainteresowań

- poznanie innych uczestników, integracja i wspólne spędzanie czasu wolnego

- możliwość spożycia ciepłego posiłku oraz skorzystania z nauki czynności samoobsługi

 

Osoby zainteresowane naszą ofertą dla siebie lub swoich bliskich prosimy o kontakt z p. Beatą Sobieraj, tel. 42 656 37 47

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMYNaszym partnerem w działaniach mających na celu uruchomienie nowego środowiskowego domu samopomocy dla osób z autyzmem oraz niepełnosprawnością sprzężoną jest

Funadcja JiM.

Super, że jesteście z nami!!!


TUTAJ JUŻ W GRUDNIU RUSZAMYJAK DO NAS DOJECHAĆ


Skorzystaj z wyszukiwarki połączeń udostepnionej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Łodzi

kliknij w poniższy obrazekNaszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Wrzesień 2021

25

Październik 2021

10

Marsz na rzecz zdrowia psychicznego ul. Piotrkowską