Rozlicz PIT Online

Twój darmowy PIT rozliczysz online w PITax.pl
dzięki współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

Przekaż 1% swojego podatku nr krs: 0000138499

Obowiązek informacyjny w związku z organizacją pomocy dla Ukrainy

Szanoni Państwo,

Przedstawicielki i przedstawiciele instytucji finansujących działania statutowe Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych. W związku z bezprecedensową, w ciągu ostatniich kilkudziesciu lat, katastrofą humanitarną w naszym regionie, podjelismy decyzję o wizualnym przeformułowaniu naszej strony, w taki sposób, aby ułatwić dostęp do działań pomocowych, skierowanych do uciekających obywateli Ukrainy. W związku z powyższym zadecydowano o czasowym wyłączeniu banerów, spełniających również funkcje informacyjne m in w odniesieniu do źródeł finansowania. 

Jednocześnie informujemy, że obowiązki informacyjne są realizowane na poziomie artykułów dotyczących poszczególnych projektów, zgodnie z zapisami umów realizacyjnych. Dostęp do tych artykułów jest dotępny z poziomu strony głównej, w module "Projekty". Projekty pogrupowane są zależnie od głównego źródła finasowania.

Jednocześnie oświadczamy, że organizacja pomocy dla obywateli Ukrainy oraz Instytucji pomocowych zlokalizowanych na Ukrainie, w żaden sposób nie wpływa na świadczenie bieżącej pomocy realizowanej, na rzecz naszych podopiecznych, których w ciągu roku jest ponad 2000.

Wszystkie projekty i działania realizowane są w sposób ciągły, zgodnie z założonymi harmonogramami.

Poniżej lista projektów, których dotyczy zmiana sposobu informaowania opiniii publicznej o ich realizacji w zakresie wyłączenia banerów informacyjnych na stronie głównej:Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Wrzesień 2021

25

Październik 2021

10

Marsz na rzecz zdrowia psychicznego ul. Piotrkowską