Rozlicz PIT Online

Twój darmowy PIT rozliczysz online w PITax.pl
dzięki współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

Przekaż 1% swojego podatku nr krs: 0000138499

Ogłoszenie o naborze uczestników do projektu "Start"


Od 1 czerwca 2017 Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych prowadzi nabór uczestników do udziału w projekcie, służącym aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

Poszukujemy osób:

 • nieaktywnych zawodowo
 • nie pobierających świadczeń emerytalnych
 • z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
 • w wieku 18-64 lat
 • zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego

Udział w projekcie dla każdego z uczestników trwa 8 miesięcy, udział w projekcie rozpocznie się 1 sierpnia 2017 r.

Uczestnikom projektu przysługuje:

 • udział w 2 miesięcznej, obowiązkowej dla każdego uczestnika, readaptacji społecznej (warsztaty psychologiczne i zajęcia z hipoterapii)
 • posiłek regeneracyjny podczas udziału w readaptacji społecznej
 • stypendium stażowe podczas 6 miesięcznego stażu zawodowego, przewidzianego w projekcie (staż rozpoczyna się od 3 miesiąca udziału w projekcie)
 • refundacja kosztów dojazdu do/z miejsca realizacji projektu (projekt będzie realizowany w Zgierzu, Łodzi i Jedliczu A k/Grotnik – woj. łódzkie), podczas całego projektu (8 miesięcy udziału)
 • płatny urlop wypoczynkowy podczas stażu zawodowego
 • wsparcie psychologa podczas całego okresu udziału w projekcie
 • refundacja kosztów opieki nad dziećmi do lat 7, których rodzic będzie brał udział w stażu zawodowym

Staże zawodowe obejmują następujące branże:

 • opieka nad osobami starszymi/mieszkańcami DPS
 • prace biurowe i magazynowe
 • usługi porządkowe i gospodarcze
 • gastronomia i kelnerstwo

Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane są pod numerami telefonów: 

 • 42 719 07 27, wewn. 14
 • 42 616 06 20, wewn. 110

Więcej o projekcie- kliknij!Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Wrzesień 2021

25

Październik 2021

10

Marsz na rzecz zdrowia psychicznego ul. Piotrkowską