Rozlicz PIT Online

Twój darmowy PIT rozliczysz online w PITax.pl
dzięki współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

Przekaż 1% swojego podatku nr krs: 0000138499

Ogłoszenie wyniku postępowania


 


Projekt współfinansowany ze środków PFRON w ramach Zadań zlecanych: Konkurs Gotowi do pracy – włączenie osób niepełnosprawnych w rynek pracy, Kierunek pomocy: Wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy.


 


WYNIK POSTĘPOWANIA KONKURENCYJNEGO DOT. ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SZKOLENIOWE:

W odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 11 lipca 2018 r. dotyczące zamówienia na usługi szkoleniowe do zamawiającego, tj. do Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych z siedzibą w Łodzi (91-746), przy ul. Staszica 1/3, wpłynęły w terminie określonym w ogłoszeniu 3 oferty, od następujących podmiotów:

  • Szkoła Wizażu i Stylizacji „Aesthetic” z siedzibą w Lublinie (20-086), przy ul. Szewskiej 4/22
  • Polska Szkoła Florystyczna z siedzibą w Poznaniu (60-681), przy ul. Pawłowskiego 6
  • Fundacja Celeste z siedzibą w Łodzi, przy Placu Wolności 7/8B (91-416), lok. 1U

W wyniku przeprowadzonej oceny otrzymanych ofert, w dniu 27 lipca 2018 r., dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z kryteriami podanymi w w/w ogłoszeniu, którą przedstawił podmiot: Fundacja CelesteNaszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Wrzesień 2021

25

Październik 2021

10

Marsz na rzecz zdrowia psychicznego ul. Piotrkowską