Rozlicz PIT Online

Twój darmowy PIT rozliczysz online w PITax.pl
dzięki współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

Przekaż 1% swojego podatku nr krs: 0000138499

Polityka społeczna w woj. łódzkim


Było nam niezmiernie miło uczestniczyć w konferencji organizowanej przez Wojewodę Łódzkiego w dniu 10.10.2018 roku, podczas której była poruszana problematyka założeń polityki społecznej dla regionu łódzkiego. Konferencja miała miejsce w siedzibie Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi. Podczas wydarzenia doszło do miłego spotkania Prezes TPN Pani Agnieszki Niedźwiedzkiej z Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Panią Elżbietą Rafalską.Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Wrzesień 2021

25

Październik 2021

10

Marsz na rzecz zdrowia psychicznego ul. Piotrkowską