Rozlicz PIT Online

Twój darmowy PIT rozliczysz online w PITax.pl
dzięki współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

Przekaż 1% swojego podatku nr krs: 0000138499

Pożegnanie


Droga Danusiu z wielkim smutkiem przyjeliśmy wiadomość o tym, że odeszłaś od nas do Pana.

Pozostaniesz w naszych sercach. Nie mówimy żegnaj, a raczej do widzenia wierząc, że gdzieś tam spotkamy się znowu.

Bliskim, w imieniu Zarządu TPN, wszystkich współpracowników i podopiecznych składamy wyrazy współczucia.

 

 

Danusia odeszła 10 października 2021 roku  w wieku lat 68.

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w dniu 14 października 2021 o godz. 13:15 na cmentarzu Św. Wincentego w Łodzi przy ulicy Smutnej

Prosimy o modlitwę za naszą koleżankę.

 Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Wrzesień 2021

25

Październik 2021

10

Marsz na rzecz zdrowia psychicznego ul. Piotrkowską