Rozlicz PIT Online

Twój darmowy PIT rozliczysz online w PITax.pl
dzięki współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

Przekaż 1% swojego podatku nr krs: 0000138499

prof. dr hab. Tadeusz Gerstenkorn


Z wielkim żalem przyjeliśmy informację, że w dniu 25 grudnia 2021 roku odszedł do Pana dr hab. Tadeusz Gerstenkorn profersor Uniwersytetu Łódzkiego, człowiek wielkiego serca, wielotni członek naszego stowarzyszenia, człowiek renesansu.


Panie Profesorze, w dniu dzisiejszym, pożegnaliśmy Pana, celebrując złożenie Pana doczesnych szczątków w grobie. Nasze myśli i serca łączyły się w modlitwie do Pana, chwaląc zasługi, którymi każdego dnia dawał Pan świadectwo temu czym jest człowieczeństwo oraz służba bliźniemu.


Uroczystości pogrzebowe w Katedrze Łódzkiej

Dziękujemy za te wszystkie lata, kiedy Wspierał nas Pan swoją mądrością i wiedzą, będzie nam Pana bardzo brakowało...

Prosimy o modlitwę za śp. prof.dr hab. Tadeusza Gerstenkorn  oraz za bliskich, którzy przeżywają teraz ciężki czas.


Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych, Zarząd i Podopieczni.Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Wrzesień 2021

25

Październik 2021

10

Marsz na rzecz zdrowia psychicznego ul. Piotrkowską