Rozlicz PIT Online

Twój darmowy PIT rozliczysz online w PITax.pl
dzięki współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

Przekaż 1% swojego podatku nr krs: 0000138499

Rekrutacja do projektu START

Ruszyła rekrutacja do udziału w kolejnej już edycji programu START: STAż-Reintegracja-Terapia, służącego aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Projekt dla każdego z uczestników trwa 8 miesięcy (rozpoczęcie w czerwcu 2019 r.).

 

Obejmuje on program readaptacyjno-edukacyjny, a także staż zawodowy w następujących branżach:

 • ochrona zdrowia i opieka społeczna
 • gastronomia
 • prace biurowe i magazynowe
 • usługi porządkowe i gospodarcze

 

Poszukujemy osób spełniających łącznie następujące kryteria:

 • w wieku 18-64 lat
 • nieaktywnych zawodowo
 • niepobierających świadczeń emerytalnych
 • z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
 • zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego

 

UWAGA: jeśli jesteś zarejestrowany/a w PUP, koniecznym jest, abyś miał/a ustalony III profil pomocy.

 

Uczestnikom projektu gwarantujemy:

Podczas dwumiesięcznego programu readaptacyjno-edukacyjnego:

 • stypendium szkoleniowe (ok. 665,60 zł netto miesięcznie)
 • udział w szkoleniu komputerowym
 • przerwę kawową i lunch
 • udział w hipoterapii

 

Podczas sześciomiesięcznego stażu zawodowego:

 • stypendium stażowe (ok. 1040,00 zł netto miesięcznie)
 • płatny urlop wypoczynkowy (2 dni za każde 30 dni przepracowane na stażu)
 • wsparcie doradcy zawodowego

 

Dodatkowo:

 • wsparcie psychologa podczas całego okresu udziału w projekcie
 • refundację kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 na czas udziału rodzica/opiekuna w stażu
 • refundację kosztów dojazdu do/z miejsca realizacji projektu lub zorganizowany przez realizatora projektu dowóz (projekt będzie realizowany w Łodzi, w Zgierzu i w Jedliczu A k/Grotnik – woj. łódzkie) podczas całego okresu udziału w projekcie

 

 

Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane są pod numerem telefonu:  42 616 06 20 wew. 108 (w godz.: 8:00-16:00) oraz na adres mailowy: akwasniewska@tpn.org.plNaszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Wrzesień 2021

25

Październik 2021

10

Marsz na rzecz zdrowia psychicznego ul. Piotrkowską