Rozlicz PIT Online

Twój darmowy PIT rozliczysz online w PITax.pl
dzięki współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

Przekaż 1% swojego podatku nr krs: 0000138499

Rekrutacja do projektu TRANSFER

Od 1 kwietnia 2019 r. Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych prowadzi nabór uczestników

do udziału w projekcie pt.: TRANSFER: innowacyjny program przeniesienia usług psychiatrycznych z

instytucji do środowiska. II etap - testowanie modelu służącym aktywizacji społecznej i zawodowej

osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi

 

Poszukujemy osób spełniających łącznie następujące kryteria:

Þ    nieaktywnych zawodowo

Þ    nie pobierających świadczeń emerytalnych

Þ    ze zdiagnozowanym schorzeniem/zaburzeniem psychiatrycznym (diagnoza lekarska)

Þ    w wieku 18-64 lat

Þ    zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego, w powiatach: miejskim Łódzkim lub Zgierskim

 

Udział w projekcie dla każdego z uczestników trwa 7 miesięcy (udział dla nowej grupy uczestników rozpoczyna się 1 czerwca 2019)

 

Uczestnikom projektu przysługuje:

Þ    stypendium szkoleniowe podczas 4-tygodniowego programu readaptacyjno-edukacyjnego (ok. 665,00 zł netto miesięcznie)

Þ    stypendium stażowe podczas 6-miesięcznego stażu zawodowego, przewidzianego w projekcie (ok. 1040,00 zł netto)

Þ    bezpłatny lunch podczas każdego dnia udziału w projekcie

Þ    refundacja kosztów dojazdu do/z miejsca realizacji projektu lub zorganizowany przez

Þ    realizatora projektu dowóz (projekt będzie realizowany w Łodzi) podczas całego okresu udziału w projekcie

Þ    płatny urlop wypoczynkowy podczas stażu zawodowego (2 dni za każde 30 dni przepracowane na stażu)

Þ    wsparcie psychologa podczas całego okresu udziału w projekcie

Þ    wsparcie doradcy zawodowego podczas udziału w stażu zawodowym

Þ    aktywne wsparcie w podjęciu zatrudnienia po zakończeniu uczestnictwa w projekcie

Þ    refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 na czas udziału rodzica/opiekuna w stażu

 

Szkolenia i staże zawodowe odbywać się będą w branży gastronomicznej

Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane są pod numerem telefonu: 42 616 06 20 wew. 108, w godz.: 8:00-16:00 oraz na adres mailowy: jsobieraj@tpn.org.pl

 

Serdecznie zachęcamy do udziału!

Liczba miejsc jest ograniczona!

Udział w projekcie pozwoli Ci podnieść Twoje kompetencje zawodowe i społeczne

oraz pomoże w znalezieniu i utrzymaniu zatrudnieniaNaszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Wrzesień 2021

25

Październik 2021

10

Marsz na rzecz zdrowia psychicznego ul. Piotrkowską