Rozlicz PIT Online

Twój darmowy PIT rozliczysz online w PITax.pl
dzięki współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

Przekaż 1% swojego podatku nr krs: 0000138499

Rekrutacja na staże zawodowe

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych prowadzi nabór na 6.miesięczne staże zawodowe

 

Poszukujemy osób: nieaktywnych zawodowo, niepobierających świadczeń emerytalnych, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w wieku 18-64 lata, zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego

 

Od 1 kwietnia 2019 r. Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych prowadzi nabór uczestników do udziału w projekcie WiP: Wsparcie i promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Druga edycja, służącym wejściu/powrotowi na rynek pracy osób niepełnosprawnych.

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON.

 

Zapraszamy do uczestnictwa osoby:

 • Z orzeczoną niepełnosprawnością
 • Zamieszkałe na terenie woj. łódzkiego
 • W wieku 18-64 lata
 • Nieaktywne zawodowo
 • Niepobierające świadczeń emerytalnych

 

W ramach projektu oferujemy wszystkim uczestnikom:

 • Wsparcie Trenera Pracy
 • Wsparcie psychologa i doradcy zawodowego w zakresie aktywizacji zawodowej
 • Udział w bezpłatnych, wyjazdowych warsztatach szkoleniowo-integracyjnych, w atrakcyjny pod względem turystycznym region Polski
 • Sześciomiesięczne staże zawodowe wraz ze stypendium stażowym
 • Refundację kosztów dojazdów do/z miejsc realizacji staży
 • Refundację kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 na czas udziału rodzica w stażach
 • Wsparcie w podjęciu zatrudnienia po zakończeniu udziału w stażu

 

Proponujemy Państwu staż zawodowy oraz późniejsze zatrudnienie m. in. branżach:

 • opieka społeczna
 • prace biurowe i magazynowe
 • usługi porządkowe i gospodarcze
 • ochrona
 • gastronomia
 • rękodzieło

 

Staże zawodowe realizowane będą głównie na terenie Łodzi, Zgierza, Pabianic i miejscowości ościennych

 

Udział w projekcie WiP pozwoli Ci na podniesienie Twoich kompetencji, pomoże Ci w zdobyciu nowego zawodu i ułatwi znalezienie pracy

 

Liczba miejsc jest ograniczona - zadzwoń do nas już dziś!

 

Skontaktuj się z nami pod numerem telefonu lub mailowo:

 • 42 616 06 20 wew. 108
 • anna.kwasniewska@tpn.org.pl


Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Wrzesień 2021

25

Październik 2021

10

Marsz na rzecz zdrowia psychicznego ul. Piotrkowską