Rozlicz PIT Online

Twój darmowy PIT rozliczysz online w PITax.pl
dzięki współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

Przekaż 1% swojego podatku nr krs: 0000138499

Relacja z Łódzkich Targów Ekonomii Społecznej 09.09.2018r.

9 września odbyły się Łódzkie Targi Ekonomii Społecznej zorganizowane przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” oraz Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych. Podczas tego wydarzenia zaprezentowało się ponad 50 przedstawicieli Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa łódzkiego m.in.: Zakład Aktywności Zawodowej „Dobry Start”, Zakład Aktywności Zawodowej „Zdrowa Kuchnia”, Ośrodek Szkoleniowy "KŁOS", Spółdzielnia Socjalna Trifoglio czy Fundacja Celeste. Przedsiębiorstwa społeczne, spółdzielnie socjalne, fundacje czy podmioty reintegracyjne przedstawiły szerokiemu gronu odbiorców swoje usługi i wyroby. Wszyscy wystawcy działają na rzecz aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu choroby, niepełnosprawności lub ciężkiej sytuacji życiowej. Podmioty ekonomii społecznej tworzą miejsca pracy, integrują społeczeństwo oraz walczą z dyskryminacją przełamując bariery i stereotypy.
Podczas tegorocznych targów pomiędzy ulicą Zamenhofa a Struga mogliśmy podziwiać stoiska m.in. z gastronomią, wyrobami chałupniczymi, rękodziełem, usługami czy punktami konsultacyjnymi. Uczestnicy targów mogli wziąć udział w seminariach, pokazach i animacjach czy występach artystycznych takich zespołów jak Wolna Grupa Bukowina czy grupa „Bez Jacka”. Na scenie głównej zlokalizowanej przy Pasażu Schillera odbyła się także uroczysta gala, podczas której złożono podziękowania dla Przyjaciół Ekonomii Społecznej oraz wręczono nagrody w plebiscycie na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne na targach.

Tegoroczne Targi Ekonomii Społecznej towarzyszyły Łódzkiemu Mixerowi Regionalnemu.
Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowią wkład własny Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej.


Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Wrzesień 2021

25

Październik 2021

10

Marsz na rzecz zdrowia psychicznego ul. Piotrkowską