Rozlicz PIT Online

Twój darmowy PIT rozliczysz online w PITax.pl
dzięki współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

Przekaż 1% swojego podatku nr krs: 0000138499

RELACJA Z WYDARZENIA Gala Przedsiębiorców Zaangażowanych Społecznie23 listopada 2019 roku w Sali Koncertowej Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina przy ul. Narutowicza 20/22 w Łodzi, odbyła się Gala Przedsiębiorców Zaangażowanych Społecznie zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja - Ty - My", Fundację Celeste oraz Stowarzyszenie Rodzin Działających na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Dla Rodziny” w ramach projektu TRANSFER: innowacyjny program przeniesienia usług psychiatrycznych z instytucji do środowiska. II etap – testowanie modelu.

Patronami medialnymi wydarzenia byli Telewizja Polska Oddział w Łodzi, oraz Radio Łódź.

Swoją obecnością zaszczycili nas podopieczni organizacji działających na rzecz osób chorujących psychicznie i niepełnosprawnych w regionie łódzkim oraz wielu znamienitych gości takich jak: Arcybiskup Metropolita Łódzki Grzegorz Ryś, pan minister Waldemar Buda, pani poseł Małgorzata Niemczyk, pani poseł Iwona Śledzińska – Katarasińska, pani poseł Hanna Gill-Piątek, Marszałek Województwa Łódzkiego pan Piotr Adamczyk, Prezydent Miasta Łodzi pani Joanna Skrzydlewska, Przewodniczący Rady Miasta Łodzi pan Marcin Gołaszewski, Starosta Zgierska pan Bogdan Jarota, Starosta Powiatu Zgierskiego pan Krzysztof Kozanecki, Członek Zarządu Powiatu Zgierskiego pan Wojciech Brzeski, a także przedstawiciele Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Miasta Łodzi, przedstawicieli Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, reprezentanci środowiska lekarskiego, dyrektorzy szkół, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele mediów oraz pracodawcy zaangażowani społecznie.

Ideą przewodnią organizacji Gali była kwestia aktywizacji zawodowej i wejścia na rynek pracy osób chorujących psychicznie, w tym osób z niepełnosprawnościami. Osoby chorujące psychicznie to grupa społeczna wciąż, jakże często, spotykająca się z dyskryminacją i defaworyzowaniem, zwłaszcza na rynku pracy. Dlatego też ponad 250 zaproszeń na Galę skierowaliśmy do pracodawców z regionu łódzkiego: zarówno tych, z którymi już współpracujemy i wiemy, że są otwarci na zatrudnianie osób z chorobami i zaburzeniami psychicznymi i mogą zaprezentować dobre praktyki w tym zakresie, jak i do przedsiębiorców, których mamy nadzieję zachęcić i przekonać do sensu i zasadności otwarcia rekrutacji do zatrudnienia w swoich firmach dla osób chorujących psychicznie i niepełnosprawnych. W Gali wzięło udział 178 osób będących przedstawicielami 98 przedsiębiorstw i podmiotów oferujących zatrudnienie w regionie łódzkim. Serdecznie dziękujemy za tak duży odzew na nasze zaproszenie – i żywimy nadzieję, że pracodawcy wezmą również udział w seminarium, będącym kontynuacją przekazu Gali, planowanym na dzień 03.12.2019 r. Panel dyskusyjny zaplanowany do realizacji w ramach seminarium antydyskryminacyjnego, dotyczący edukacji, promocji i upowszechniania idei zatrudniania osób chorujących psychicznie, zostanie uzupełniony o wątki dotyczące ekonomii społecznej w regionie łódzkim, wraz z prezentacją dobrych praktyk z tej dziedziny, na podstawie doświadczeń własnych podmiotów współpracujących z organizatorami wydarzenia. Skierowanie panelu zwłaszcza do pracodawców z regionu pozwoli na bezpośrednie włączenie tych osób w nurt ekonomii społecznej, niezwykle istotny zarówno dla gospodarki krajowej, jak i dla grup osób wykluczonych, co może znacząco wpłynąć na efektywność rozwoju przedsiębiorczości społecznej w kraju.


Podczas uroczystej Gali wręczyliśmy nagrody w konkursie Pracodawca Zaangażowany Społecznie. W kategorii  „Pracodawca zatrudniający osoby chorujące psychicznie w regionie łódzkim w roku 2019” laureatem została Spółdzielnia Socjalna RESTART prowadząca w Łodzi Pub Spółdzielczy. Nagrodę odebrał prezes Spółdzielni pan Dominik Murawa. Spółdzielnia Socjalna RESTART powstała, aby stworzyć miejsca pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zatrudnia 6 osób w tym 5 osób niepełnosprawnych. W kategorii „Pracodawcy zaangażowany społecznie w regionie łódzkim w roku 2019” zwyciężyła firma Pak-Service, która angażuje się we wspieranie osób chorujących psychicznie i z innymi niepełnosprawnościami oferując im miejsca stażowe, miejsca zatrudnienia wspomaganego, współpracując na co dzień z trenerami pracy. Nagrodę w imieniu pani Eweliny Konopki-Jóźwiak, odebrała pani Anna Olembska. Z kolei w kategorii „Ambasador zatrudnienia osób chorujących psychicznie w regionie łódzkim w roku 2019” wyłoniono aż 5 laureatówktórymi są: Arcybiskup Metropolita Łódzki Grzegorz Ryś, pan Minister Waldemar Buda, Dyrektor Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pan Władysław Skwarka, Rzecznik osób Niepełnosprawnych pani Katarzyna Tręda-Pisera oraz członek zespołu Trubadurzy pan Marian Lichtman.

Galę uświetnił występ Grupy Teatralnej „Kameleon”, która od blisko 20 lat działa przy Środowiskowym Domu Samopomocy Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych w Łodzi oraz pana Mariana Lichtmana, który zaprezentował utwór „Bezame mucho”.
Podczas naszego wydarzenia została także rozstrzygnięta II edycja wojewódzkiego konkursu plastycznego „Jak widzę wolność – czym jest dziś dla mnie” zorganizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych. Pierwsze wyróżnienie otrzymała pani Małgorzata Chwałek-Sych za obraz pt. „Zapach nadziei”. Drugie wyróżnienie zdobył pan Dariusz Sobkowiak za obraz pt. „Czysty umysł”. Trzecie wyróżnienie zostało przyznane dla pani Dominiki Radgowskiej za obraz pt. „Motyli krok”. Trzecie miejsce zajął pan Roman Mielczarek za obraz pt. „Jestem”. Drugie miejsce przyznano panu Mariuszowi Pastusiakowi za obraz pt. „Wolność jest jak wiatr”. Pierwsze miejsce zajęła pani Magdalena Urbańczyk za tryptyk pt. „Moja wolność”. Raz jeszcze gratulujemy wszystkim laureatom.

Kolejnym punktem naszej Gali był występ pani Magdaleny Urbańczyk, która zaprezentowała utwór pt. „Najmniejsi”. Uświetnił on oficjalne otwarcie w maju tego roku, Domu dziennej rehabilitacji dla osób chorych na chorobę Alzheimera prowadzonego przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych. Na zakończenie Gali zaśpiewała długo wyczekiwana gwiazda wieczoru – zespół Zakopower. Z jednej strony wierni korzeniom, z drugiej chętnie absorbujący współczesne muzyczne nurty i tradycje folkowe zaprezentowali wspaniałe i klimatyczne utwory, które jeszcze bardziej uświetniły nasze wydarzenie. Raz jeszcze dziękujemy wszystkim gościom za przybycie i uczestnictwo w Gali Przedsiębiorców Zaangażowanych Społecznie.


GALERIA. ZDJĘCIA KUBA NORBERCIAK
Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Wrzesień 2021

25

Październik 2021

10

Marsz na rzecz zdrowia psychicznego ul. Piotrkowską