Rozlicz PIT Online

Twój darmowy PIT rozliczysz online w PITax.pl
dzięki współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

Przekaż 1% swojego podatku nr krs: 0000138499

Seminarium antydyskryminacyjneZapraszamy do zapoznania się z relacją z seminarium antydyskryminacyjnego inaugurującego realizację projektu TRANSFER: innowacyjny program przeniesienia usług psychiatrycznych z instytucji do środowiska. II etap- testowanie modelu.

Dla podkreślenia rangi wydarzenia imprezę zorganizowano 10 października, w dniu w którym obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Został on ustanowiony przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego w 1992 roku.  Coroczne obchody mają na celu zwrócenie uwagi na problematykę zdrowia psychicznego, rozpowszechnienie wiedzy na ten temat, poszerzanie świadomości oraz pomoc osobom chorującym. Z każdym rokiem coraz więcej osób zmaga się z zaburzeniami psychicznymi, dlatego należy podkreślić rangę tego wydarzenia.

W tym roku łódzkie obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego zostały zorganizowane w formie seminarium antydyskryminacyjnego dla pracodawców oraz osób zainteresowanych przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” oraz Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych. Inauguracja wydarzenia odbyła się w Galerii Artystycznej Łódzkiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych przy ul. Piotrkowskiej 17 w Łodzi.


TUTAJ ODBYŁO SIĘ SEMINARIUMPo uroczystym otwarciu został szerzej przedstawiony projekt pt.: TRANSFER: innowacyjny program przeniesienia usług psychiatrycznych z instytucji do środowiska, którego liderem jest Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych a partnerami Fundacja Celeste, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” oraz Stowarzyszenie Rodzina Działających na rzecz Zdrowia Psychicznego „Dla Rodziny”. Celem projektu jest poprawa jakości działań w obszarze zdrowia psychicznego poprzez przetestowanie środowiskowego modelu leczenia i rehabilitacji osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi, zakładającego poprawę dostępności, zakresu i skuteczności usług psychiatrycznych w powiatach: miejskim Łódzkim i Zgierskim. Po prezentacji Prezes Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych Pani Agnieszki Niedźwiedzkiej, goście mogli wysłuchać wykładu psychiatry prof. dr nauk medycznych Tadeusza Pietrasa na temat zdrowia psychicznego oraz sytuacji osób niepełnosprawnych psychicznie w społeczeństwie.
Podczas seminarium odbył się także panel dyskusyjny, podczas którego została poruszona kwestia deinstytucjonalizacji usług psychiatrycznych w projekcie „Transfer” przede wszystkim w kontekście aktywizacji zawodowej oraz wyjścia osób chorujących psychicznie na otwarty rynek pracy, do czego niezbędna jest współpraca z pracodawcami otwartymi społecznie. Swoją obecnością zaszczycili nas: Prezes Stowarzyszenia Wsparcia Społecznego „Ja-Ty-My” oraz Łódzkiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych pan Tomasz Musielski, Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej pani Anna Mroczek, pan Piotr Chuchler - Prezes Stowarzyszenia Rodzin „Rodzina”, Prezes Fundacji Celeste pan Michał Woldan pani Marzena Bednarkiewicz – Członek Zarządu TPN, pani Katarzyna Jezierska – Skarbnik TPN, Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera – pani Maja Maciaszczyk – Bednarek oraz pani Agnieszka Kwaśniewska – koordynator projektu TPN.

Po panelu dyskusyjnym na placu Wolności odbyło się uroczyste przejście przez drzwi w ramach akcji „Schizofrenia - Otwórzcie Drzwi”.  Seminarium zakończył uroczysty lunch w Galerii Artystycznej Łódzkiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych


UDALIŚMY SIĘ NA PLAC WOLNOŚCI ABY POD POMNIKIEM TADEUSZA KOŚCIUSZKI PRZEJŚĆ PRZEZ SYMBOLICZNE DRZWINASZA GALERIAPREZENTACJA SEMINARYJNA
Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Wrzesień 2021

25

Październik 2021

10

Marsz na rzecz zdrowia psychicznego ul. Piotrkowską