Rozlicz PIT Online

Twój darmowy PIT rozliczysz online w PITax.pl
dzięki współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

Przekaż 1% swojego podatku nr krs: 0000138499

Spotkanie w Centrum Aktywizacji Zawodowej


20 marca w Centrum Aktywizacji Zawodowej Restauracji Autorskiej „Powidok” znajdującej się w przy placu Wolności w Łodzi gościliśmy Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Panią Elżbietę Rafalską, Wojewodę Łódzkiego Pana Zbigniewa Raua oraz Dyrektora Wydziału Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pana Piotra Ciepluchę. Przybyli goście mogli podziwiać wybrane obrazy zgłoszone w wojewódzkim konkursie plastycznym organizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych pod hasłem „Jak widzę wolność – czym jest dziś dla mnie”. To wyjątkowe spotkanie pozwoliło nam po raz kolejny przedstawić twórczości malarską oraz talent plastyczny osób z niepełnosprawnością. Dziękujemy za przybycie naszych gości i możliwość promocji kultury i sztuki województwa łódzkiego.Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Wrzesień 2021

25

Październik 2021

10

Marsz na rzecz zdrowia psychicznego ul. Piotrkowską