Rozlicz PIT Online

Twój darmowy PIT rozliczysz online w PITax.pl
dzięki współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

Przekaż 1% swojego podatku nr krs: 0000138499

Spotkanie Wigilijne w Jedliczach


Już od 1996 roku w okresie przedświątecznym spotykamy się w naszym Ośrodku Rehabilitacyjno - Wypoczynkowym „Zacisze” w Jedliczach na tradycyjnym Spotkaniu Wigilijnym. W tym szczególnym dniu mają szansę spotkać się uczestnicy i podopieczni naszych ośrodków i projektów, pracownicy i wolontariusze oraz nasi sympatycy i przyjaciele.

W tym roku Spotkanie Wigilijne odbyło się 19 grudnia. Uczestniczyły w nim osoby niepełnosprawne - podopieczni ORW ”Zacisze”, ŚDS i Filii ŚDS w Łodzi, Mieszkań Chronionych,  Beneficjenci projektów realizowanych przez TPN, a także pracownicy, wolontariusze oraz zaproszeni goście.

Wigilię rozpoczęło przedstawienie jasełkowe odegrane na świeżym powietrzu. Przygotowali je uczestnicy i pracownicy Grupowych Mieszkań Chronionych w Jedliczach. Jasełka wywołały wzruszenie i radość, uświetniły uroczysty charakter spotkania. Tegoroczne jasełka zawierały wiele odniesień do współczesności, co odświeżyło znaną formułę, rozbawiło widzów, ale też skłoniło do refleksji.


W podniosłym nastroju zasiedliśmy do pięknie udekorowanych stołów. Zaproszony ksiądz proboszcz parafii w Grotnikach odczytał fragment Ewangelii, odmówił modlitwę i poświęcił opłatki, a pani prezes skierowała ciepłe słowa do zgromadzonych. Następnie nastąpił ważny i wzruszający moment łamania się opłatkiem i wzajemnych życzeń, który rokrocznie jest okazją do spotkania ludzi, którzy na co dzień żyją i pracują w różnych miejscach.

Podczas wieczerzy uczestnicy i zaproszeni goście kosztowali tradycyjne potrawy wigilijne, które zostały przygotowane i podane do stołu przez uczestników Zakładu Aktywności Zawodowej „Zdrowa Kuchnia” oraz wolontariuszy.

Następnie rozpoczęło się wspólne kolędowanie. Przy świątecznych dekoracjach podsumowywaliśmy kończący się rok i snuliśmy plany na kolejny.

Na zakończenie uczestnicy otrzymali 150 świątecznych paczek ze słodyczami, kawą i  herbatą.  Paczki przygotowaliśmy dzięki projektowi „Pomoc świąteczna” ze środków Wojewody Łódzkiego. Dla wielu uczestników paczka była jedynym prezentem otrzymanym podczas świąt.

Spotkanie Wigilijne jest bardzo ważnym wydarzeniem dla naszych uczestników, o dużym znaczeniu integracyjnym. Jest imprezą, na której mogą spotkać się wszyscy uczestnicy wielu ośrodków i projektów prowadzonych przez TPN. Przedstawienie jasełkowe, wspólna kolacja, dzielenie się opłatkiem i śpiewanie kolęd dało poczucie wspólnoty, bliskości i ciepła. Pozwoliło na moment zapomnieć o cierpieniu, samotności oraz wyobcowaniu, które często wiążą się z doświadczeniem choroby psychicznej i niepełnosprawności. Uczestnicy poczuli się ważni, chciani, docenieni, mieli okazję pogłębić więzi z koleżankami i kolegami.

Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Wrzesień 2021

25

Październik 2021

10

Marsz na rzecz zdrowia psychicznego ul. Piotrkowską