Rozlicz PIT Online

Twój darmowy PIT rozliczysz online w PITax.pl
dzięki współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

Przekaż 1% swojego podatku nr krs: 0000138499

Sukces Pani Marii


Nasza podopieczna- pani Maria Pawłowska zdobyła pierwszą nagrodę w konkursie plastycznym pn. "Dom moich marzeń", skierowanym do uczestników środowiskowych domów samopomocy z całego województwa łódzkiego. Patronat nad konkursem objął Burmistrz Łasku-  p. Gabriel Szkudlarek.

Uroczystość wręczenia nagród wraz z wernisażem pokonkursowym odbyła się 14 listopada 2017 w Łaskim Domu Kultury przy ul. Narutowicza 11    


GRATULUJEMY PANI MARIO !!!!!

I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW!!!!!!!!


Natomiast Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul Pabianickiej, dzięki udziałowi wspaniałych artystów takich jak p. Maria otrzymał piękny dyplom za udział w konkursie.
Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Wrzesień 2021

25

Październik 2021

10

Marsz na rzecz zdrowia psychicznego ul. Piotrkowską