Rozlicz PIT Online

Twój darmowy PIT rozliczysz online w PITax.pl
dzięki współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

Przekaż 1% swojego podatku nr krs: 0000138499

Światowy Dzień Osoby Niepełnosprawnej


Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne Ja-Ty-My, Fundacja Celeste oraz Stowarzyszenie Rodzin Działających na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Dla Rodziny" jako Partnerstwo, od 1 października 2018 r. realizuje na terenie powiatów Łódzkiego i Zgierskiego projekt pn.: TRANSFER: innowacyjny program przeniesienia usług psychiatrycznych z instytucji do środowiska. II etap - testowanie modelu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

W imieniu Partnerstwa, mamy zaszczyt zaprosić Wszystkich Państwa do udziału w dniu 3 grudnia 2018, w obchodach Światowego Dnia Osoby Niepełnosprawnej.

 

Wydarzenie to pragniemy uczcić podpisaniem Deklaracji Wspierania Osób Chorujących Psychicznie w Regionie Łódzkim oraz seminarium poświęconym inauguracji realizacji wspomnianego projektu TRANSFER.

Ramowy program wydarzenia:

Þ    12.00-12.45 Łódź Plac Wolności, Impreza plenerowa o charakterze integracyjnym i edukacyjnym z udziałem władz centralnych, władz miasta, Regionu, przedstawicieli organizacji pozarządowych i mieszkańców Łodzi, której kluczowym punktem będzie Podpisanie Deklaracji Wspierania Osób Chorujących Psychicznie w Regionie Łódzkim

Þ    14.00-16.00 „Nasza Galeria” przy ul. Piotrkowskiej 17, Seminarium Inauguracyjne projektu TRANSFER, poświęcone zostanie omówieniu planowanej realizacji projektu, ze szczególnym uwzględnieniem efektywnej współpracy w ramach partnerstwa formalnego i nieformalnego, w obrębie powiatów m. łódzkiego i zgierskiego, w województwie łódzkim.


TUTAJ PODPISZEMY DEKLARACJĘTUTAJ ODBĘDZIE SIĘ SEMINARIUM
Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Wrzesień 2021

25

Październik 2021

10

Marsz na rzecz zdrowia psychicznego ul. Piotrkowską