Rozlicz PIT Online

Twój darmowy PIT rozliczysz online w PITax.pl
dzięki współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

Przekaż 1% swojego podatku nr krs: 0000138499

Uroczyste Otwarcie DDR


21 maja  o godzinie 13:00 odbyło się oficjalne otwarcie Domu Dziennej Rehabilitacji dla osób chorych na chorobę Alzheimera z głębokim otępieniem, z miejscami wytchnieniowymi, znajdującego się przy alei ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 44 w Łodzi.

Dom Dziennej Rehabilitacji dla osób chorujących na chorobę Alzheimera z głębokim otępieniem, z miejscami wytchnieniowymi powstaje w projekcie: „TRANSFER: innowacyjnym programie przeniesienia usług psychiatrycznych z instytucji do środowiska. II etap - testowanie modelu”, w którym liderem jest Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych, a partnerami Fundacja Celeste, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne Ja-Ty-My, oraz Stowarzyszenie Rodzin Działających na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Dla Rodziny”.

Projekt TRANSFER powstał w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego podstawowym założeniem było wypracowanie systemowych rozwiązań w celu przeniesienia usług psychiatrycznych z dużych, instytucjonalnych form do form środowiskowych, w których wsparcie dla klienta może być zindywidualizowane i naprawdę dopasowane do jego osobistych potrzeb. W pierwszym etapie konkursu Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych wraz z partnerami formalnymi i nieformalnymi opracowało koncepcję kompleksowego systemu wsparcia osób z chorobami i zaburzeniami psychicznymi – w środowisku. Obecnie jesteśmy na etapie testowania tej koncepcji w ramach drugiego etapu konkursu.

Głównym celem projektu TRANSFER jest poprawa jakości działań w obszarze zdrowia psychicznego poprzez przetestowanie środowiskowego modelu leczenia i rehabilitacji osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi, który zakłada poprawę dostępności, zakresu i skuteczności usług psychiatrycznych. Projekt realizowany jest dla osób zamieszkałych w powiatach: miejskim Łódzkim i Zgierskim. Wsparcie w projekcie kierujemy do osób: cierpiących na zaburzenia ze spektrum schizofrenii i zaburzenia afektywne, zaburzenia otępienne, uzależnionych - od alkoholu i innych substancji zmieniających świadomość, zgodnie z aktualnymi trendami demograficznymi, epidemiologicznymi i społecznymi.

Podczas otwarcia swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miasta Łodzi czy Archidiecezji Łódzkiej, m.in. ksiądz Andrzej Partyka dyrektor Caritas Archidiecezji Łódzkiej reprezentant księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia, przedstawicielka Wojewody Łódzkiego Pani Beata Jabłońska Kierownik Oddziału Nadzoru w Pomocy Społecznej Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan dr hab. Marcin Gołaszewski, Prezydent Miasta Łodzi Pan Adam Wieczorek, Dyrektor Łódzkiego oddziału  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Pana Władysław Skwarka czy Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi Pani Ewa Marciniak.

Dom Dziennej Rehabilitacji dla osób chorych na chorobę Alzheimera „Drzewo Życia” to pierwsza tego typu placówka w Łodzi, zapewniająca kompleksową opiekę, terapię i zindywidualizowaną rehabilitację dla trzydziestu osób chorujących na chorobę Alzheimera z głębokim otępieniem. Dom funkcjonował będzie w dni powszednie, w godzinach  od 7:30-16:30, a także - w odpowiedzi na bieżące zapotrzebowanie – zaoferuje opiekę całodobową dla pięciu osób.

Powstanie placówki umożliwi pracującym opiekunom osób chorujących kontynuowanie zatrudnienia i ograniczy, bądź choćby odsunie w czasie, konieczność umieszczenia chorego w instytucji opiekuńczej. Podopieczni Domu będą mogli korzystać m. in. z usług psychologa, terapeuty zajęciowego a także z fizjoterapii zapewnionej przez wykwalifikowany personel przy użyciu nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego.

Wszystkim gościom serdecznie dziękujemy za przybycie i uczestnictwo w tym jakże ważnym dla nas dniu. Mamy nadzieje, że Dom „Drzewo Życia” będzie nie tylko miejscem, w którym podopieczni będą mogli skorzystać z  rehabilitacji i odpoczynku, ale także otrzymają bliskość drugiego człowieka, zrozumienie i otwarte serce.


Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Wrzesień 2021

25

Październik 2021

10

Marsz na rzecz zdrowia psychicznego ul. Piotrkowską