Rozlicz PIT Online

Twój darmowy PIT rozliczysz online w PITax.pl
dzięki współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

Przekaż 1% swojego podatku nr krs: 0000138499

Wigilia w 2021 roku


SPRAWOZDANIE

ZE SPOTKANIA WIGILIJNEGO DLA UCZESTNIKÓW OŚRODKÓW PROWADZONYCH PRZEZ TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NIEPEŁNOSPRAWNYCH

21.12.2021 r.Tegoroczne spotkanie wigilijne z powodu panującej w Polsce trudnej sytuacji epidemicznej miało zupełnie inny przebieg niż w poprzednich latach. Poszczególne ośrodki przygotowały spotkanie tylko dla swoich uczestników i pracowników. We wszystkich spotkaniach uczestniczyło ponad 200 osób. Przygotowania     oraz uroczystości odbyły się      w zaostrzonym reżimie sanitarnym: zachowanie dystansu społecznego, środki ochrony osobistej, dezynfekcja. Wszystkie spotkania odbyły się 21.12. 2021 roku. Rozpoczęły się od złożenia życzeń przez kierowników placówek, odczytania fragmentu Ewangelii o Narodzeniu  Pańskim, odczytaniu życzeń pani prezes Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych, nadesłanych pocztą życzeń i pozdrowień od zaprzyjaźnionych osób i instytucji. Z powodu obostrzeń sanitarnych i konieczności zachowania dystansu społecznego zrezygnowaliśmy z indywidualnych życzeń i dzielenia się opłatkiem między uczestnikami.

Teatr „Kameleon” przygotował jasełka, które zawierały wiele odniesień do współczesności, pokazały w przystępny sposób, jak historia z Betlejem sprzed dwóch tysięcy lat jest nadal aktualna i odnosi się do życia każdego z nas. Piękne stroje, scenografia, muzyka i ciekawy tekst uświetniły ten wyjątkowy dzień. Nagranie z przedstawienia będzie udostępnione wszystkim ośrodkom, aby mogły obejrzeć je w swoim gronie oraz na stronie internetowej Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych.

Pięknie i pomysłowo udekorowane ośrodki przyczyniły się do podniesienia rangi uroczystości.

Podczas spotkania uczestnicy kosztowali tradycyjne potrawy wigilijne przygotowanie przez Zakład Aktywności Zawodowej „Zdrowa Kuchnia” oraz uczestników wraz z zespołami terapeutycznymi ośrodków.

Na zakończenie uczestnicy otrzymali świąteczną paczkę ze słodyczami, świąteczną wędliną, kawą i  herbatą w ramach zadania publicznego „Pomoc świąteczna” ze środków Wojewody Łódzkiego.  Dla wielu z nich był to jedyny prezent otrzymany podczas świąt.

Spotkanie wigilijne jest bardzo ważnym wydarzeniem dla naszych uczestników, o dużym znaczeniu integracyjnym. W tym szczególnym, trudnym dla wszystkich roku spotkanie miało inny przebieg niż w poprzednich latach, ale nie straciło nic ze swojego uroczystego, wzruszającego i podniosłego charakteru. Nie spotkaliśmy się na „wielkiej TPN-owskiej Wigilii”, ale spotkania w małym gronie były ważnym i niezapomnianym wydarzeniem dla wszystkich ich uczestników. Mimo zmienionej formy tegoroczne świętowanie dało poczucie wspólnoty, bliskości i ciepła. Pozwoliło na moment zapomnieć o cierpieniu, samotności oraz wyobcowaniu, które często wiążą się z doświadczeniem choroby psychicznej i niepełnosprawności. Dało chwilę wytchnienia w drugim już ciężkim roku panującej pandemii - roku lęku, izolacji, często cierpienia uczestników lub ich bliskich.Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Wrzesień 2021

25

Październik 2021

10

Marsz na rzecz zdrowia psychicznego ul. Piotrkowską