Rozlicz PIT Online

Twój darmowy PIT rozliczysz online w PITax.pl
dzięki współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

Przekaż 1% swojego podatku nr krs: 0000138499

Wybór nowego Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych

W dniu 23 lutego 2016 roku podczas Walnego Zebrania członków Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych, w związku z upływem kadencji poprzedniego Zarządu dokonano wyboru nowych władz stowarzyszenia.

Na Prezesa TPN wybrana została Pani Agnieszka Niedźwiedzka. Do składu zarządu wybrano ponadto: Marzenę Bednarkiewicz, Katarzynę Jezierską, Radosława Niedźwiedzkiego, Karolinę Szewc,  Jarosława Wasiaka.

Wybrany zarząd ukonstytuował się podczas swojego pierwszego zebrania w następujący sposób:

  • Marzena Bednarkiewicz- Członek Zarządu
  • Katarzyna Jezierska – Skarbnik Zarządu
  • Radosław Niedźwiedzki- Wiceprezes Zarządu
  • Karolina Szewc- Sekretarz Zarządu
  • Jarosław Wasiak- Wiceprezes Zarządu


Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Wrzesień 2021

25

Październik 2021

10

Marsz na rzecz zdrowia psychicznego ul. Piotrkowską