Rozlicz PIT Online

Twój darmowy PIT rozliczysz online w PITax.pl
dzięki współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

Przekaż 1% swojego podatku nr krs: 0000138499

Wystawa w Urzędzie Marszałkowskim


26 lutego o godzinie 12:00 odbyła się IV sesja Sejmiku Województwa Łódzkiego. W czasie jej trwania przed salą obrad Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zostały wyeksponowane wybrane obrazy zgłoszone w ramach konkursu plastycznego zorganizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych pod hasłem „Jak widzę wolność – czym jest dziś dla mnie”. Na początku obrad przewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego Pani Iwona Koperska powitała Prezes Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych Panią Agnieszkę Niedźwiedzką i przybliżyła tematykę naszej wystawy. Podczas wystawy obecny był Marszałek Województwa Łódzkiego Pan Robert Baryła oraz Dyrektor Kancelarii Sejmiku Województwa Łódzkiego Pan Włodzimierz Stanek. Wszystkie zaprezentowane przez nas prace wzbudziły duże zainteresowanie i cieszyły się niezwykle pozytywnym odbiorem. Jesteśmy wdzięczni za możliwość zorganizowania wystawy i przybliżenia władzom naszego miasta sztuki osób z niepełnosprawnością.

Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Wrzesień 2021

25

Październik 2021

10

Marsz na rzecz zdrowia psychicznego ul. Piotrkowską