Rozlicz PIT Online

Twój darmowy PIT rozliczysz online w PITax.pl
dzięki współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

Przekaż 1% swojego podatku nr krs: 0000138499

Wystawa w Urzędzie Miasta Łodzi


6 lutego o godzinie 9:00 odbyła się V sesja Rady Miejskiej. Przed Dużą Salą Obrad Urzędu Miasta Łodzi miała miejsce wystawa obrazów zgłoszonych w wojewódzkim konkursie plastycznym zorganizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych pod hasłem „Jak widzę wolność – czym jest dziś dla mnie”. Po rozpoczęciu obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi Pan Marcin Gołaszewski oraz Prezes Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych Pani Agnieszka Niedźwiedzka udzielili krótkiego wywiadu na temat idei konkursu plastycznego skierowanego dla osób z niepełnosprawnością, ich sztuki oraz nadesłanych prac i różnorodnego podejścia do tematu. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowanych i niezwykle pozytywnym odbiorem. Cieszymy się, że mogliśmy zaprezentować te niezwykłe obrazy i promować talent uzdolnionych ludzi.


Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Wrzesień 2021

25

Październik 2021

10

Marsz na rzecz zdrowia psychicznego ul. Piotrkowską