Rozlicz PIT Online

Twój darmowy PIT rozliczysz online w PITax.pl
dzięki współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

Przekaż 1% swojego podatku nr krs: 0000138499

Zatrudnimy asystenta osoby niepełnosprawnej


Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych z siedzibą w Łodzi (ul. Staszica 1/3) poszukuje Asystenta Osoby Niepełnosprawnej do nowopowstających w ramach projektu TRANSFER Rodzinnych Mieszkań Chronionych

 

KWALIFIKACJE

Poszukujemy osoby legitymującej się wykształceniem kierunkowym odpowiadającym zakresowi zadań: wykształcenie z obszaru nauk społecznych lub medycznych, oraz minimum 2-letnim doświadczeniem w zakresie wspierania osób z chorobami i zaburzeniami psychicznymi. Preferowane cechy osobowościowe asystenta to: wysoka odporność na stres, opanowanie i chęć niesienia pomocy.


PODSTAWOWY ZAKRES ZADAŃ NA STANOWISKU

Do podstawowego zakresu zadań asystenta osoby niepełnosprawnej należało będzie udzielanie porad i pomocy dotyczących zaspokojenia potrzeb i rozwiązywania problemów, oraz pobudzanie aktywności osoby niepełnosprawnej będącej mieszkańcem Rodzinnych Mieszkań Chronionych. Asystent motywował będzie do podjęcia rehabilitacji, a także sam będzie stosować zabiegi pielęgnacyjne w opiece nad chorym. Zadaniem Asystenta będzie towarzyszenie mieszkańcom Rodzinnych Mieszkań Chronionych w codziennym życiu, podstawowych czynnościach i rozrywkach.

Liczba osób pod opieką Asystenta: maksymalnie do 6 osób/6 środowisk.

 DODATKOWE WYMAGANIA

Prawo jazdy i możliwość wykorzystania własnego samochodu w celu dojazdów do Rodzinnych Mieszkań Chronionych.

Umiejętność samodzielnego, efektywnego zarządzania własnym czasem pracy.

 

Miejsce wykonywania pracy: woj. łódzkie, powiat zgierski, powiat miejski łódzki

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Zatrudnienie: od 2 stycznia 2019 r.

Wynagrodzenie: 2 640,00 PLN brutto/miesięcznie

 

Aplikacje zawierające cv prosimy przesyłać na adres: akwasniewska@tpn.org.pl do 31 grudnia 2018 r.
Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Wrzesień 2021

25

Październik 2021

10

Marsz na rzecz zdrowia psychicznego ul. Piotrkowską