Rozlicz PIT Online

Twój darmowy PIT rozliczysz online w PITax.pl
dzięki współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

Przekaż 1% swojego podatku nr krs: 0000138499

Zatrudnimy personel do projektu Transfer


Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych z siedzibą w Łodzi (ul. Staszica 1/3) poszukuje pracowników do realizowanego projektu TRANSFER                              

Aplikacje zawierające cv prosimy kierować na adres: akwasniewska@tpn.org.pl 

Poszukujemy osób na następujące stanowiska:    


PSYCHOLOG W WIRTUALNYM OŚRODKU WSPARCIA
ROZWIŃ

PSYCHOLOG W WIRTUALNYM OŚRODKU WSPARCIA

Poszukujemy osoby z wykształceniem kierunkowym (co najmniej magisterskim), legitymującej się minimum 2-letnim doświadczeniem w zakresie udzielania wsparcia psychologicznego osobom z chorobami i zaburzeniami psychicznymi.

Do podstawowego zakresu zadań pracownika na tym stanowisku należeć będzie m. in.: przeprowadzanie identyfikacji potrzeb, diagnozy możliwości leczenia, w tym możliwości doskonalenia zawodowego, podopiecznych Wirtualnego Ośrodka Wsparcia (WOW), diagnoza predyspozycji społecznych, opracowanie indywidualnego programu wspierania (IPW) podopiecznego wraz ze ścieżką readaptacji społecznej i aktywizacji zawodowej, we współpracy z samym podopiecznym, wspieranie podopiecznych w zakresie realizacji IPW, prowadzenie psychologicznego wsparcia indywidualnego i grupowego w ramach WOW, w tym realizacja zajęć warsztatowych, również tematycznych, wg opracowanych dla danej osoby/grupy osób konspektów, prowadzenie dokumentacji podopiecznych wg ustalonych dla WOW procedur

UWAGA: większość porad i wsparcia udzielane będzie w formie wirtualnej: Skype, czat, telefon

 

Miejsce wykonywania pracy: woj. łódzkie, powiat zgierski, miejscowość: Jedlicze A, ul. Jedlinowa, poczta: Grotniki (95-073)

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Wynagrodzenie: 3 840,00 PLN brutto/miesiącPSYCHOLOG W RODZINNYCH MIESZKANIACH CHRONIONYCH
ROZWIŃ

PSYCHOLOG W RODZINNYCH MIESZKANIACH CHRONIONYCH

Poszukujemy osoby z wykształceniem kierunkowym (co najmniej magisterskim), legitymującej się minimum 2-letnim doświadczeniem w zakresie udzielania wsparcia psychologicznego osobom z chorobami i zaburzeniami psychicznymi.

Do podstawowego zakresu zadań pracownika na tym stanowisku należeć będzie m. in.: przeprowadzanie identyfikacji potrzeb, diagnozy możliwości leczenia, w tym możliwości doskonalenia zawodowego, podopiecznych Rodzinnych Mieszkań Chronionych (RMCh), diagnoza predyspozycji społecznych, opracowanie indywidualnego programu wspierania (IPW) podopiecznego wraz ze ścieżką readaptacji społecznej i aktywizacji zawodowej, we współpracy z samym podopiecznym, wspieranie podopiecznych w zakresie realizacji IPW, prowadzenie psychologicznego wsparcia indywidualnego i grupowego w ramach RMCh, w tym realizacja zajęć warsztatowych, również tematycznych, wg opracowanych dla danej osoby/grupy osób konspektów, prowadzenie dokumentacji podopiecznych wg ustalonych dla RMCh procedur

Miejsce wykonywania pracy: powiat zgierski oraz powiat miejski łódzki – praca w środowiskach

Wymiar czasu pracy: 0,25 etatu z możliwością zamiany na umowę-zlecenia (42 h/miesięcznie)

Wynagrodzenie: 960,00 PLN brutto/miesiąc/0,25 etatu LUB 1 154,10 PLN brutto/miesiąc/umowę-zlec.PIELĘGNIARKA W HOSTELU DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
ROZWIŃ

PIELĘGNIARKA W HOSTELU DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU

Poszukujemy osoby/osób z wykształceniem kierunkowym średnim/wyższym, legitymującej/-cych się minimum 2-letnim doświadczeniem w zakresie wspierania osób z chorobami i zaburzeniami psychicznymi, w tym obowiązkowo osób uzależnionych.

Do podstawowych zadań osoby/osób zaangażowanej/-nych na stanowisku pielęgniarki w ramach hostelu należeć będzie: sprawowanie opieki medycznej nad pacjentem (m.in. pielęgnacja pacjenta, podawanie leków, wykonywanie zastrzyków, wlewów dożylnych), asystowanie lekarzowi w czasie zabiegów, wykonywanie samodzielnych działań w zakresie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji medycznej, a także wykonywanie zleceń lekarskich. Pielęgniarka zaangażowana w ramach hostelu zajmować się będzie również szeroko rozumianą edukacją zdrowotną i promocją zdrowia, w tym zdrowia psychicznego i zdrowego trybu życia.

Miejsce wykonywania pracy: woj. łódzkie, powiat zgierski, miejscowość: Jedlicze A, ul. Jedlinowa, poczta: Grotniki (95-073)

Wymiar czasu pracy: 1 etat lub umowa-zlecenia w wymiarze odpowiadającym 1 etatowi

Wynagrodzenie: 4 100,00 PLN brutto/miesiąc/umowa-zlecenia

UWAGA: możemy przyjąć na to stanowisko więcej niż jedną osobę, przy czym łączny wymiar czasu pracy pracowników musi wynieść godzinowo równoważnik 1 etatu

 OPIEKUN W HOSTELU DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
ROZWIŃ

OPIEKUN W HOSTELU DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU

Poszukujemy osób z wykształceniem korespondującym z zakresem zadań, legitymujących się minimum 2-letnim doświadczeniem w zakresie wspierania osób z chorobami i zaburzeniami psychicznymi, w tym obowiązkowo uzależnionych.

Do głównych zadań opiekunek/opiekunów zatrudnionych w hostelu należeć będzie towarzyszenie mieszkańcom oraz podejmowanie profesjonalnych działań ukierunkowanych na zaspokojenie potrzeb i rozwój mieszkańców przebywających w placówce. Stymulowanie rozwoju i aktywizowanie osób przebywających w placówce oraz wykorzystywanie w tym celu różnorodnych metod i narzędzi rehabilitacji lub terapii. Aktywne włączanie się w działania w zakresie realizacji indywidualnego planu pracy i pomocy osobie przebywającej w placówce.

Miejsce wykonywania pracy: woj. łódzkie, powiat zgierski, miejscowość: Jedlicze A, ul. Jedlinowa, poczta: Grotniki (95-073)

Wymiar czasu pracy: łącznie 3,5 etatu

Wynagrodzenie: 2 900,00 PLN brutto/miesiąc/1 etat

Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Wrzesień 2021

25

Październik 2021

10

Marsz na rzecz zdrowia psychicznego ul. Piotrkowską