Informacje ogólne


Biuletyn Informacji Publicznej prowadzany przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych to miejsce, w którym gromadzone są dane dotyczące najważniejszych kwestii związanych z obowiązkami publikacyjnymi, jakie ciążą na nas, jako organizacji pożytku publicznego.

Możesz się tutaj również zapoznać z informacjami na temat tego kto jest we władzach stowarzyszenia jak również jak wygląda nasz statut.

W tym miejscu są publikowane wszystkie ogłoszenia oraz informacje o prowadzonych postępowaniach przetargowych.

Wreszcie w naszym BIP-ie znajdziesz szereg informacji archiwalnych, które pozwolą Ci się zapoznać z naszą wcześniejszą działalnością.