20-lecia naszej organizacji


 

Uroczysta Gala z okazji 20-lecia powstania i działalności  Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych

W dniu 18 maja 2012r. minęło 20 lat od powstania Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych. Tego dnia w Teatrze Muzycznym w Łodzi zorganizowano uroczystą galę pod hasłem „W trosce o zdrowie psychiczne”. Uroczystość była okazją do zaprezentowania działalności prowadzonej przez stowarzyszenie oraz złożenia podziękowań dla instytucji wspierających działalność jubilata. W trakcie uroczystości przedstawiciele Zarządu TPN wręczyli okolicznościowe dyplomy dla przedstawicieli urzędów publicznych oraz innych instytucji i osób związanych z TPN.Przedstawiciele współpracujących urzędów i instytucji przekazali gratulacje z okazji prowadzenia długoletniej działalności na rzecz osób chorujących psychicznie – działalności bardzo istotnej dla mieszkańców naszego Miasta i Województwa.

 

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili:

Krzysztof Kwiatkowski – Minister Sprawiedliwości i Poseł na Sejm RP

Marcin Bugajski - Członek Zarządu Województwa Łódzkiego

Krzysztof Piątkowski -  Wiceprezydent Miasta Łodzi

Ewa Ściborska - Rzecznik Osób Niepełnosprawnych

Małgorzata Wagner - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Łodzi

Jolanta Piotrowska - Z-ca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi

Elżbieta  Jaszczak - Z-ca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi

Barbara Sidor Pietras - Z-ca Dyrektora  Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

Andrzej Kaczorowski - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi

Władysław Skwarka - Dyrektor Łódzkiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Paweł Osiborski - były Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi

Wojciech Jaros - Prezes Zarządu  Fundacji „Bank Żywności”

Łukasz Woźniak - Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej Św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Św. Jana Bosko w Łodzi

Edwarda Patura-Szost - lekarz psychiatra założyciel TPN

Aleksandra Olechnowicz – długoletni Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy TPN.

Uroczystość prowadziła Agata Młynarska, a wieczór uświetniły:  spektakl Grupy Teatralnej KAMELEON działającej przy TPN  oraz  koncert Moniki Kuszyńskiej z zespołem

Do wglądu :Listy gratulacyjne 1,6 mb

 

Wszystkim osobom, które były z nami w tym szczególnym dniu serdecznie dziękujemy.