Kontakt

Siedziba
Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych

ul. Zawiszy Czarnego 22
91-824 Łódź
tel./fax. 42 616 06 20
e-mail: siedziba@tpn.org.pl

NIP 725-10-51-731
Regon 470606715

Numer konta bankowego:
Bank Zachodni WBK 86 1090 2705 0000 0006 7200 0141


Biuro Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych

ul. Krawiecka 10ABC
91-836 Łódź
tel./fax. 42 616 06 20
e-mail: siedziba@tpn.org.pl

Prezes TPN: Agnieszka Niedżwiedzka


Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Hostel

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „Zacisze”
Jedlicze A ul. Jedlinowa 42/44
95-073 Grotniki
tel./fax. 42 717 91 67, 669 14 14 31

Kierownik: Monika Juszczyk
Kierownik ds. rehabilitacji: Agnieszka Sas


Mieszkania Chronione

Mieszkania Chronione w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „Zacisze” Jedlicze A, ul. Jedlinowa 42/44
95-073 Grotniki
tel/fax. 42 717 91 67

Kierownik: Kamila Niedźwiedzka

Mieszkania Chronione Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 22
91-824 Łódź
tel/fax 42 655 14 07

Kierownik: Kamila Niedźwiedzka


Środowiskowy Domu Samopomocy i Klub Więź

ul. Pabianicka 132
91-836 Łódź
tel./fax. 42 656 37 47

Kierownik ŚDS: Katarzyna Jezierska


Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze dla osób chorujących psychicznie

ul. Krawiecka 10ABC
91-836 Łódź
tel./fax. 42 616 06 20

Kierownik: Ewa Targalska


Dom Pomocy Społecznej

ul Chełmska 16
95-100 Zgierz
tel./fax. 42 719 07 27

Dyrektor: Radosław Niedźwiedzki