Władze

Zarząd TPN, od lewej: Karolina Szewc, Radosław Niedźwiedzki, Agnieszka Niedźwiedzka, Jarosław Wasiak, Katarzyna Jezierska
Zarząd TPN, od lewej: Karolina Szewc, Radosław Niedźwiedzki, Agnieszka Niedźwiedzka, Jarosław Wasiak, Katarzyna Jezierska

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych


Prezes Zarządu
Agnieszka Niedźwiedzka
aniedzwiedzka@tpn.org.pl

Wiceprezes
Jarosław Wasiak
j.wasiak@tpn.org.pl

Wiceprezes
Radosław Niedźwiedzki
rniedzwiedzkii@tpn.org.pl

Skarbnik
Katarzyna Jezierska
kjezierska@tpn.org.pl

Sekretarz
Karolina Szewc
kszewc@tpn.org.pl

Członek Zarządu
Marzena Bednarkiewicz
mbednarkiewicz@tpn.org.pl