Schizofrenia

Na portalu Medycyna Praktyczna dla Pacjentów https://www.mp.pl/pacjent/ można znaleźć znakomity artykuł nt. schizofrenii, którego autorką jest dr n. med. Joanna Borowiecka-Kluza. Artykuł ten w zwięzłej formie podsumowuje i systematyzuje obecną wiedzę nt. schizofrenii. Na uwagę zasługuje wyczerpujące wyjaśnienie pojęć dotyczących zarówno samej choroby, jej objawów, jak i np. skutków ubocznych (które to pojęcia w tekstach ściśle fachowych zazwyczaj pozostają bez definicji). Podsumowując:
1. Co to jest schizofrenia (psychoza schizofreniczna)
a/ jakie są rodzaje schizofrenii (paranoidalna, hebefreniczna, katatoniczna, prosta, rezydualna i niezróżnicowana)
2. Jakie jest ryzyko zachorowania na schizofrenię?
a/ odsetek w populacji ogólnej (ok. 1% choroba dot. w równym stopniu kobiet i mężczyzn),
b/ wiek, w którym najczęściej zaczyna się choroba (połowa zachorowań przed 30 rokiem życia)
c/ brak różnic pomiędzy płciami za wyjątkiem wieku, w którym choroba się rozpoczyna (nieco wcześniej u mężczyzn)
3. Początek choroby:
a/ nagły (choroba rozwija się w ciągu kilku dni)
b/ szybki (w ciągu kilku tygodni)
c/ stopniowy (objawy narastają przez kilka miesięcy a niekiedy nawet lat)
4. Symptomy występujące na początku choroby:
a/stopniowe „wycofywanie się”, rosnąca podejrzliwość, nieufność, zamknięcie w sobie, unikanie relacji z ludźmi, niewychodzenie z domu
b/ „dziwne” zachowania takiej osoby, na przykład nieadekwatne do sytuacji wypowiedzi. c/ często pogłębiająca się obojętność chorego
d/ niekiedy na jej rozwój wskazuje wyraźne „załamanie linii życiowej” danej osoby (np. znaczne upośledzenie funkcjonowania społecznego, niemożność kontynuacji dotychczasowych planów edukacyjnych, zawodowych, życiowych)
e/zubożenie i upośledzenie życia emocjonalnego, wyraźnie różne w porównaniu z rówieśnikami zachowanie, przeżywanie oraz odgrywanie ról społecznych
5. Przebieg schizofrenii
a/ liniowy (ciągły, stopniowo i powoli postępujący)
b/ falujący (epizodyczny), z okresami nasilenia objawów chorobowych/epizodów choroby i powrotów do pełnego lub częściowego zdrowia (remisja pełna, niepełna)
6. Objawy schizofrenii:
a/ objawy pozytywne (wytwórcze, produktywne) – urojenia, omamy (halucynacje) oraz tzw. „pseudohalucynacje”
b/ objawy negatywne – stopniowe wycofywanie się z dotychczasowych i relacji międzyludzkich aż do całkowitej utraty zainteresowań i wycofania społecznego; abulia, anhedonia, aspontaniczność, bierność, apatia, zubożenie wypowiedzi, awolicja spowolnienie ruchowe – pojęcia te są objaśnione w tekście
c/ zaburzenia poznawcze (np. koncentracji i uwagi, trudności z zaplanowaniem najbliższego dnia czy tygodnia itp.)
d/ zaburzenia afektu – wiążące się z przeżyciami psychotycznymi i objawami negatywnymi
e/ objawy dezorganizacji psychicznej, np. procesu myślenia czy zachowania
7. Ryzyko samobójstwa u osób chorych (ok. 10%)
8. Przyczyny schizofrenii – biologiczne (w tym genetyczne), psychologiczne, społeczne i środowiskowe
9. Kiedy zgłosić się do psychiatry – praktyczne porady
10. W jaki sposób lekarz rozpoznaje schizofrenię (obserwacja, rozmowa z pacjentem i z rodziną, badania np. neuroobrazowe, czy kwestionariusze, choroby współwystępujące, występowanie zaburzeń psychicznych w rodzinie pacjenta)
11. Leczenie schizofrenii – farmakoterapia, psychoedukacja, psychoterapia, terapia zajęciowa i inne formy terapii (rzadko elektrowstrząsy)
12. Skutki uboczne farmakoterapii w schizofrenii – w szczególności objawy pozapiramidowe (akatyzja, dystonie, parkinsonizm i dyskinezy – pojęcia te są wyjaśnione w tekście) i inne, takie jak nadmierne uspokojenie, senność lub nadmierne pobudzenie, napięcie wewnętrzne, zwiększenie masy ciała itp.
13. Schizofrenia jako choroba przewlekła
Powyższe omówienie służy wyłącznie orientacji w obszernym kilkunastostronicowym tekście. Wszystkim zainteresowanym gorąco polecam przeczytanie go w całości.



Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Grudzień 2016

29

Nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych ogłasza nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych


Marzec 2017

01

Rozpoczęcie naboru do projektu WiP

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych prowadzi nabór na 6.miesięczne staże zawodowe

Poszukujemy osób: nieaktywnych zawodowo, niepobierających świadczeń emerytalnych, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w wieku 18-64 lata, zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego.

Marzec 2017

10

Wizyta Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser-Dudy