Rozlicz PIT Online

Twój darmowy PIT rozliczysz online w PITax.pl
dzięki współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

Przekaż 1% swojego podatku nr krs: 0000138499

miesięcznik "Nasz Dom"

 

Miesięcznik wydawany przez mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Zgierzu przy ul. Chełmskiej. Projekt realizowany dzięki finansowaniu z Rządowego Programu na Rzecz Osób Starszych.


Sierpień
ROZWIŃ


Wrzesień
ROZWIŃ


Październik
ROZWIŃ


Listopad
ROZWIŃNaszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Wrzesień 2021

25

Październik 2021

10

Marsz na rzecz zdrowia psychicznego ul. Piotrkowską