"Od psychoedukacji do akceptacji"

Poniżej przedstawiamy publikację wydaną w trakcie realizacji projektu "KŁOS- Koalicja Łamania Oporów Społecznych". Projekt był finansowany z środków EFS w ramach PIW EQUAL.
Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Wrzesień 2021

25

Październik 2021

10

Marsz na rzecz zdrowia psychicznego ul. Piotrkowską