Rozlicz PIT Online

Twój darmowy PIT rozliczysz online w PITax.pl
dzięki współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

Przekaż 1% swojego podatku nr krs: 0000138499

Druki do pobrania

Ankiety Rekrutacyjne do Zakładów Aktywności Zawodowej
ROZWIŃ

Dokumenty rekrutacyjne do Środowiskowego Domu Samopomocy w Łodzi
ROZWIŃ

Dokumenty rekrutacyjne do Mieszkań Chronionych (bez względu na lokalizację)
ROZWIŃ

Dokumenty rekrutacyjne do Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego i Hostelu w Jedliczach
ROZWIŃ


Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Wrzesień 2021

25

Październik 2021

10

Marsz na rzecz zdrowia psychicznego ul. Piotrkowską