Nasza działalność

Współpraca

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna Środowiskowy Dom Samopomocy
Email
Drukuj
PDF
Środowiskowy Dom Samopomocy
 

Naszym celem jest zapewnienie osobom chorującym psychicznie oparcia społecznego, pozwalającego na zaspokojenie ważnych potrzeb życiowych, usamodzielnienie i integrację społeczną.

W Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Czarnieckiego 4 w Łodzi czekamy na osoby chorujące psychicznie (głównie na schizofrenię), z orzeczoną niepełnosprawnością, będące mieszkańcami Łodzi, wobec których MOPS wydał stosowną decyzję.

ŚDS działa od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00. We wszystkie dni wolne od pracy w ŚDS dyżuruje jeden z naszych pracowników, tak aby użytkownicy mogli również wtedy uzyskać wsparcie bezpośrednie lub telefoniczne.

Przygotowaliśmy dla Państwa 60 miejsc.

 

W Środowiskowym Domu Samopomocy staramy się:

 

 • podtrzymywać i rozwijać umiejętności praktyczne niezbędne do samodzielnego życia,
 • podejmować wczesne interwencje w okresach pogorszenia stanu zdrowia psychicznego i fizycznego,
 • zapobiegać pogłębianiu się negatywnych konsekwencji, które mogą się pojawiać po wieloletnim zmaganiu się z chorobą,
 • zapewnić wsparcia psychicznego i łagodzić napięcia emocjonalne, związanych z chorobą.
 • uaktywnić osoby, które często przez wiele lat zmagały się z bezradnością, bezczynnością i samotnością,
 • przekonać i pomóc podjąć pracę,
 • udzielać pomocy w sprawach dotyczących poprawy warunków socjalnych, materialnych i adaptacji w społeczeństwie,
 • poprawić komunikację międzyludzką i polepszyć relacje z innymi,
 • nauczyć się organizować sobie dzień, tydzień.

Wśród pracowników ŚDS są psychologowie, pracownicy socjalni, terapeuci zajęciowi, instruktorzy terapii oraz lekarz konsultant. Są to ludzie, którzy swoje wykształcenie, doświadczenie zawodowe i życiowe starają się jak najlepiej wykorzystać dla dobra osób cierpiących z powodu choroby psychicznej.

Zajęcia rehabilitacyjne ujęte są w tygodniowy plan. Realizujemy je w różnej wielkości grupach oraz indywidualnie.Uczestnicy ŚDS mają wpływ na to, co dzieje się w naszym Domu. Raz w tygodniu na zebraniach społeczności spotykają się uczestnicy, samorząd i zespół wspierająco-aktywizujący w celu rozwiązywania aktualnych problemów i planowania wspólnych działań.

Rehabilitacja w Środowiskowym Domu Samopomocy odbywa się poprzez uczestnictwo w szeregu zajęć:

 • Trening kulinarny - to nauka samodzielnego przygotowywania posiłków zgodnie z zasadami prawidłowego i zdrowego żywienia. Uczestnicy samodzielnie dokonują zakupów. Uczą się również nakrywać do stołu, zmywać, sprzątać kuchnię i obsługiwać sprzęt gospodarstwa domowego.
 • Trening lekowy - uczy w sposób praktyczny umiejętności systematycznego przyjmowania leków zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego.
 • Trening higieniczny - polega na wyrabianiu nawyku systematycznego dbania o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny, dbania o czystość i porządek we własnym mieszkaniu. Zajęcia mają charakter teoretyczny i praktyczny.
 • Trening budżetowy - nauka umiejętnego gospodarowania pieniędzmi oraz planowania budżetu domowego. Osoby objęte treningiem uczą się dokonywania codziennych i okazjonalnych zakupów.
 • Trening umiejętności praktycznych - użytkownicy uczą się prać, prasować, sprzątać, wykonywać drobne naprawy odzieży i sprzętów domowych.
 • Trening umysłu - celem jest poprawa koncentracji uwagi, zapamiętywania, logicznego myślenia, rozwiązywania problemów. Uczestnicy indywidualnie i w małych grupach rozwiązują zadania i ćwiczenia rozwijające zdolności umysłowe.
 • Trening twórczości - celem proponowanych ćwiczeń jest rozwój i stymulacja zachowań twórczych. Głównymi narzędziami są różnorodne techniki plastyczne.
 • Teatroterapia – więcej dowiedzą się Państwo w zakładce „Kameleon”.
 • Choreoterapia - to grupowe zajęcia taneczno - ruchowe, które zakładają aktywny udział każdego z uczestników, przy jednoczesnej dobrowolności uczestnictwa.
 • Hipoterapia – odbywa się w naszym ośrodku w Jedliczach koło Grotnik. Poprzez kontakt z końmi następuje obniżenie napięć fizycznych i lęku, nawiązywanie więzi z żywą istotą oraz poprawa sprawności fizycznej.
 • Pracownia terapii zajęciowej i rękodzieła
 • Psychoedukacja prowadzona przez lekarza psychiatrę. Są to zajęcia grupowe, na których poruszane są zagadnienia zdrowia, choroby, leczenia.
 • Aerobik
 • Zajęcia na basenie – nauka pływania w profesjonalnym obiekcie sportowym poza ŚDS)
 • Zajęcia w plenerze – grupa turystyczna
 • Klub Miłośników Muzyki - uczestnicy wspólnie słuchają różnych rodzajów muzyki prezentując w ten sposób swoje ulubione gusta muzyczne oraz dyskutując na temat prezentowanych utworów.
 • Zajęcia wokalno-muzyczne - skierowane do osób, które przejawiają talent wokalny, umieją lub chcą się nauczyć grać na instrumentach i mają ochotę rozwijać swoje zdolności.
 • Zajęcia komputerowe - nauka podstaw obsługi komputera oraz korzystania z internetu.
 • Zajęcia kulturalne – to wspólne wyprawy do łódzkich kin, teatrów, na koncerty i wystawy. Celem zajęć jest nauczanie spędzania czasu wolnego ukierunkowanego na kontakt z kulturą i sztuką i zachęcenie do aktywnego uczestnictwa w kulturze.
 • Lektorat języka angielskiego – grupa dla początkujących i średniozaawansowanych.
 • Imprezy okolicznościowe – wycieczki, imprezy integracyjne, uroczystości rocznicowe i święta organizowane w ŚDS oraz w zaprzyjaźnionych placówkach innych organizacji.

W ŚDS można skorzystać z porad i pomocy pracownika socjalnego, wsparcia ze strony psychologa i lekarza psychiatry.

Kontakt

Środowiskowy Dom Samopomocy i Klub Więź
ul. Czarnieckiego 4
91-844 Łódź
tel./fax. 42 656 37 47
Kierownik: Katarzyna Jezierska
 

Partnerzy - Sponsorzy

Reklama Reklama Reklama Reklama Reklama