Nasza działalność

Współpraca

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna Środowiskowy Dom Samopomocy
Email
Drukuj
PDF
O nas
 

Środowiskowy Dom Samopomocy

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY prowadzony przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych działa w Łodzi przy ul.  Pabianickiej 132 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00.

We wszystkie dni wolne od pracy w ŚDS są dyżury  pracowników merytorycznych tak, aby uczestnicy mogli również wtedy uzyskać wsparcie bezpośrednie lub telefoniczne.

Naszym celem jest zapewnienie osobom chorującym psychicznie oparcia społecznego, pozwalającego na zaspokojenie ważnych potrzeb życiowych, usamodzielnienie i integrację społeczną.

 

Uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy mogą być:

  • osoby powyżej 18 roku życia,
  • chorujące psychicznie,
  • z orzeczoną niepełnosprawnością,
  • będące mieszkańcami Łodzi,
  • wobec których MOPS wydał stosowną decyzję.

Uczestnicy zajęć terapeutycznych Środowiskowego Domu Samopomocy tworzą Społeczność Domu, którą reprezentuje Samorząd Społeczności. Raz w tygodniu Społeczność  spotyka się na zebraniach z personelem Domu w celu omówienia aktualnych problemów, tygodniowego rozkładu zajęć oraz planów pracy merytorycznej.

Wśród pracowników ŚDS są psychologowie, pracownicy socjalni, terapeuci zajęciowi, instruktorzy terapii oraz lekarz konsultant. Są to ludzie, którzy swoje wykształcenie, doświadczenie zawodowe i życiowe starają się jak najlepiej wykorzystać dla dobra osób cierpiących z powodu choroby psychicznej.