Nasza działalność

Współpraca

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
khantry design
 
Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych

Ośrodek Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych z siedzibą w Łodzi jest organizacją pozarządową działającą od 1992 roku. Naszą misją jest udzielanie pomocy osobom przewlekle chorującym psychicznie – głównie na schizofrenię – w ich jak najpełniejszej integracji społeczno-zawodowej. Głównym celem działalności TPN jest organizowanie różnorodnych form opieki i rehabilitacji środowiskowej dla osób chorych i zapobieganie ich izolacji społecznej.

 
Zakłady Aktywności Zawodowej

 

Zakłady Aktywności Zawodowej ,,Dobry Start” i Zdrowa Kuchnia” Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych rozpoczęły swoją działalność w lipcu 2013r.

Ich obecna forma jest efektem realizacji przez TPN projektu „Dobry start – powstanie i testowanie Zakładu Aktywności Zawodowej dla osób chorujących psychicznie” oraz „Zdrowa Kuchnia” powstanie i testowanie Zakładu Aktywności Zawodowej dla osób chorujących psychicznie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.

 
Projekt AS: Aktywni i Sprawni

 

ZAPRASZAMY DO PODNOSZENIA SWOICH KWALIFIKACJI W RÓŻNYCH ZAWODACH W BRANŻACH: HOTELARSTWO I GASTRONOMIA, OPIEKA SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych od 1 grudnia 2013 r. realizuje projekt pod nazwą

AS: Aktywni i Sprawni – program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w ramach Działania 7.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Realizacja projektu AS jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu AS jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz społecznej łącznie 40 osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie woj. łódzkiego, poprzez ich udział w siedmiomiesięcznym cyklu doradczo-szkoleniowo-stażowym.

 
15-lecie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

W dniu 30 marca bieżącego roku Regionalne Centrum Polityki Społecznej obchodziło piętnastolecie swojej działalności. Z tej okazji zorganizowana została konferencja mająca na celu podsumowanie zrealizowanych przedsięwzięć, refleksję nad sukcesami, porażkami i próbę nakreślenia kierunku działań w systemie osłony i aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz planów dotyczących rozwiązania problemów społecznych w regionie. W trakcie spotkania Marszałek Województwa Łódzkiego - Pan Witold Stępień podziękował wszystkim, którzy aktywnie działają na rzecz polityki społecznej.

Pan Marszałek złożył na ręce prezesa Towarzystwa Przyjaciół Niepiełnosprawnych, Pani Agnieszki Niedźwiedzkiej, dyplom uznania za profesjonalny i aktywny udział w kształtowaniu i realizacji polityki społecznej oraz wspieranie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej.

 
 

Partnerzy - Sponsorzy

Reklama Reklama Reklama Reklama Reklama

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 

Patronaty