Zarząd

Zarząd TPN, od lewej: Karolina Szewc, Radosław Niedźwiedzki, Agnieszka Niedźwiedzka, Jarosław Wasiak, Katarzyna Jezierska
Zarząd TPN, od lewej: Karolina Szewc, Radosław Niedźwiedzki, Agnieszka Niedźwiedzka, Jarosław Wasiak, Katarzyna Jezierska

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych


Prezes Zarządu
Agnieszka Niedźwiedzka
aniedzwiedzka@tpn.org.pl

Wiceprezes
Jarosław Wasiak
j.wasiak@tpn.org.pl

Wiceprezes
Radosław Niedźwiedzki
rniedzwiedzkii@tpn.org.pl

Skarbnik
Katarzyna Jezierska
kjezierska@tpn.org.pl

Sekretarz
Karolina Szewc
kszewc@tpn.org.pl

Członek Zarządu
Marzena Bednarkiewicz
mbednarkiewicz@tpn.org.pl


Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Grudzień 2016

29

Nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych ogłasza nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych


Marzec 2017

01

Rozpoczęcie naboru do projektu WiP

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych prowadzi nabór na 6.miesięczne staże zawodowe

Poszukujemy osób: nieaktywnych zawodowo, niepobierających świadczeń emerytalnych, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w wieku 18-64 lata, zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego.

Marzec 2017

10

Wizyta Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser-Dudy