Rozlicz PIT Online

Twój darmowy PIT rozliczysz online w PITax.pl
dzięki współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

Przekaż 1% swojego podatku nr krs: 0000138499

Zarząd

Zarząd TPN, od lewej: Karolina Szewc, Radosław Niedźwiedzki, Agnieszka Niedźwiedzka, Jarosław Wasiak, Katarzyna Jezierska
Zarząd TPN, od lewej: Karolina Szewc, Radosław Niedźwiedzki, Agnieszka Niedźwiedzka, Jarosław Wasiak, Katarzyna Jezierska


Zarząd Towarzystwa Przyjaciół NiepełnosprawnychPrezes Zarządu

Agnieszka Niedźwiedzka
aniedzwiedzka@tpn.org.pl
Wiceprezes

Jarosław Wasiak
j.wasiak@tpn.org.pl
Wiceprezes

Radosław Niedźwiedzki
rniedzwiedzkii@tpn.org.pl
Skarbnik

Katarzyna Jezierska
kjezierska@tpn.org.pl
Sekretarz

Karolina Szewc
kszewc@tpn.org.pl
Członek Zarządu

Marzena Bednarkiewicz
mbednarkiewicz@tpn.org.pl
Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Wrzesień 2021

25

Październik 2021

10

Marsz na rzecz zdrowia psychicznego ul. Piotrkowską