Rozlicz PIT Online

Twój darmowy PIT rozliczysz online w PITax.pl
dzięki współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

Przekaż 1% swojego podatku nr krs: 0000138499

Kontakt

Siedziba - Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych

ul. ks. Stanisława Staszica 1/3
91-746 Łódź
tel./fax. 42 616 06 20
e-mail: siedziba@tpn.org.pl
NIP 725-10-51-731
Regon 470606715
Numer konta bankowego:
Santander Bank Polska S.A. 86 1090 2705 0000 0006 7200 0141

DZIENNE OŚRODKI WSPARCIA:
Środowiskowy Domu Samopomocy typ A i Klub Więź

ul. Pabianicka 132
93-410 Łódź
tel./fax. 42 656 37 47
e-mail: sds@tpn.org.pl 

Środowiskowy Domu Samopomocy typ A B C

ul. ks. Stanisława Staszica 1/3
91-746 Łódź
tel./fax. 42 616 06 20 wew. 1130
e-mail: sds_filia@tpn.org.pl

Dom dziennej rehabilitacji dla osób chorych na chorobę Alzheimera z głębokim otępieniem z miejscami wytchnieniowymi

ul. Al. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 44
94-047 Łódź
tel./fax. +48 537 555 252
e-mail: bok@wsparcie-psychiczne.pl

Powiatowe Centrum Koordynacji Opieki Psychiatrycznej


Wirtulny Ośrodek Wsparcia


Rodzinny Dom Pomocy dla osób chorych na chorobę Alzheimera
ul. ks. Stanisława Staszica 1/3
91-746 Łódź
tel./fax. 42 616 06 20 wew. 1171
e-mail: bok@wsparcie-psychiczne.pl

 

CAŁODOBOWE OŚRODKI WSPARCIA:
Mieszkania Chronione

Mieszkania Chronione Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 22
91-824 Łódź
tel/fax 42 655 14 07 wew. 1202
e-mail: przyjecia.mlodz@tpn.org.pl

Mieszkania Chronione

ul. Krawiecka 10ABC
91-836 Łódź
tel./fax. 42 616 06 20 wew. 1203
e-mail: przyjecia.mlodz@tpn.org.pl

Ośrodek Rehabilitacyjno- Wypoczynkowy

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „Zacisze”
Jedlicze A ul. Jedlinowa 42/44
95-073 Grotniki
Zakład Opiekuńczo- Leczniczy Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych  (ZOL)

tel./fax. 42 616 06 20

1- sekretariat- 2020 lub 1111

2- pielęgniarka- 2003

4- pracownicy socjalni 2010

4- portiernia- 2001 lub 2002

email: przyjeciazol@tpn.org.pl

Hostel długoterminowy dla osób uzależnionych od alkoholu
tel./fax. 42 616 06 20 wew. 2031 lub 2032

Dom Pomocy Społecznej w Zgierzu

95-100 Zgierz
ul. Chełmska 16/18
tel./fax. 42 719 07 27

wew. 11- sekretariat

wew. 12- portiernia

wew. 24- pracownik socjalny

e-mail: sekretariat.dpszgierz@tpn.org.pl

WSPARCIE W DOMU
Centrum Usług Psychiatrycznych Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze

ul. ks. Stanisława Staszica 1/3
91-746 Łódź
tel./fax. 42 616 06 20 wew. 1113
e-mail: kscislewska@tpn.org.pl 

AKTYWIZACJA ZAWODOWA
Zakład Aktywności Zawodowej "DOBRY START"

tel. 881 744 444
ul.Wrześnieńska 64, 91-045 Łódź
e-mail: dobrystart@tpn.org.pl

Zakład Aktywności Zawodowej "ZDROWA KUCHNIA"

ul. Jedlinowa 42/44
Jedlicze A, 95-073 Grotniki
tel./fax. 42 616 06 20 wew. 2021
e-mail: zdrowakuchnia@tpn.org

HIPOTERAPIA
Stajnia pod Jodłami w ORW Zacisze

ul. Jedlinowa 42/44
Jedlicze A, 95-073 Grotniki
tel./fax. 42 616 06 20 wew. 2040
e-mail: stajnia@tpn.org.pl

kod kontakt

Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Wrzesień 2021

25

Październik 2021

10

Marsz na rzecz zdrowia psychicznego ul. Piotrkowską