Do pobrania- formularz zgłoszeniowy


Przecztaj uważnie! W przypadku  jakichkolwiek wątpliwości związanych z procesem rekrutacji do udziału w ŁTES prosimy o kontakt mailowy:

Małgorzata Wlaźlak mwlazlak@wsparciespoleczne.pl ;

Sylwia Książkiewicz sksiazkiewicz@wsparciespoleczne.pl