Łódzkie Targi Ekonomii Społecznej 2016


 

Łódzkie Targi Ekonomii Społecznej oraz Seminarium w 2016 roku, były finansowane ze środków budżetu Województwa Łódzkiego w ramach projektu pt. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 


W piątek 23 września w godzinach od 10.00 do 18.00 przy  ulicy Piotrkowskiej         / pomiędzy ulicami : J. Tuwima – Nawrot / zorganizowane zostały Targi Ekonomii Społecznej, w ramach których Przedstawiciele Ośrodków Ekonomii Społecznej oraz Podmioty Ekonomii Społecznej mieli okazję do zaprezentowania swoich usług i wyrobów szerokiemu gronu odbiorców, zarówno z kraju, jaki i z zagranicy.

Wystawcami podczas targów były podmioty z terenu województwa łódzkiego.

Targom towarzyszyła wspaniała atmosfera,  którą stworzyli  wystawcy i zwiedzający a także przechodzący ulicą Piotrkowską przypadkowi mieszkańcy naszego miasta. Imprezie sprzyjała również pogoda podgrzewając atmosferę promieniami jesiennego słońca.

Łódzkie Targi Ekonomii Społecznej oraz seminarium były finansowane ze środków budżetu Województwa Łódzkiego w ramach projektu pt. „ Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.  Targi i seminarium były doskonałą okazją do nawiązywania kontaktów i współpracy z podmiotami ekonomii społecznej zarówno z rejonu łódzkiego, jak i z poza niego.

 

 

Tego samego dnia wieczorem w Teatrze Muzycznym w Łodzi  uczestnicy  targów,   a także inne osoby zainteresowane tematyką ekonomii społecznej i aktywizacji zawodowo - społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, szczególnie  osób chorujących psychicznie spotkali się na VIII Gali Przedsiębiorczości Społecznej.

Gala towarzyszyła tegorocznym obchodom Światowego Dnia Solidarności z Osobami Chorującymi na Schizofrenię: Schizofrenia-otwórzcie drzwi. Podczas organizacji wydarzenia nacisk położony został zwłaszcza na upowszechnianie idei aktywizacji osób niepełnosprawnych z przyczyny choroby psychicznej w obszarze kultury, oraz na integrację osób zdrowych z niepełnosprawnymi. Wydarzenie uświetnił koncert Trzech Polskich Tenorów, zrealizowany pod hasłem Jesteśmy różni – jesteśmy równi

W trakcie Gali już po raz dziewiąty Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My" wraz z Towarzystwem Przyjaciół Niepełnosprawnych przyznało statuetki „Złotego Kłosa" w ramach konkursu „Przełamujemy Bariery 2016". Celem konkursu jest promowanie przedsiębiorstw społecznych jako inicjatyw ułatwiających powrót na rynek pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, partnerskich postaw administracji państwowej i samorządowej wspierających inicjatywy organizacji pozarządowych oraz biznesu zaangażowanego w integrację społeczną.

 

 

Laureatami wybieranymi   w trzech kategoriach zostali:

W Kategorii A - „Najlepsze przedsiębiorstwo społeczne w regionie łódzkim w roku 2016":  
Spółdzielnia Socjalna Communal Service z Brzezin

W Kategorii B - „Urzędnik przyjazny organizacjom pozarządowym w regionie łódzkim w roku 2016" :  
Pan Krzysztof Piątkowski, Wiceprezydent Miasta Łodzi

Kategoria C - „Firma zaangażowana w integrację społeczną w regionie łódzkim w roku 2016":   
Konfederacja Lewiatan

 

W trakcie Gali przedstawiono również laureata konkursu CEFEC  dla najlepszego europejskiego przedsiębiorstwa społecznego w 2016 r., którymi zostały:  Restauracja „Filharmonia Smaku” z Łodzi  oraz Browar Spółdzielczy z Pucka.

Galę w teatrze poprowadziła dziennikarka telewizyjna Pani Magdalena Michalak i Członek Zarządy TPN Pan Jarosław Wasiak.

 

Wydarzenia zaszczycili swoją obecnością honorowi goście.

W dniu 22 września 2016 r.

 1. Elżbieta Bojanowska – Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki   Społecznej
 2. Piotr Krasuski - Dyrektor Departamentu EFS w Ministerstwie Rozwoju
 3. Witold Stępień – Marszałek Województwa Łódzkiego
 4. Krzysztof Piątkowski – Wiceprezydent Miasta Łodzi
 5. Małgorzata Pyka -  Z-ca Dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej ŁUW
 6. Bogdan Jankowski – Z-ca Regionalnego Centrum Polityki Społecznej  w Łodzi
 7. Robert Kwiatkowski – Prezes PFRON w Warszawie

W dniu 23 września – na  VIII Gali Przedsiębiorczości Społecznej.

 1. Krzysztof Kwiatkowski Prezes Najwyższej Izby Kontroli
 2. Krzysztof Piątkowski – Wiceprezydent Miasta Łodzi
 3. Małgorzata Pyka – Z-ca Dyr. Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
 4. Andrzej Kaczorowski – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi
 5. Luiza Staszczak-Gąsiorek – Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej i Zdrowia UMŁ
 6. Ewa Ściborska – Rzecznik Osób Niepełnosprawnych w UMŁ

GALERIA