Łódzkie Targi Ekonomii Społecznej 2017


 

Łódzkie Targi Ekonomii Społecznej oraz Seminarium, są finansowane ze środków budżetu Województwa Łódzkiego w ramach projektu pt. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 


Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych oraz Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne Ja-Ty-My, jako organizatorzy, mają zaszczyt zaprosić przedstawicieli Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej z województwa łódzkiego oraz mieszkańców regionu łódzkiego do udziału w Łódzkich Targach Ekonomii Społecznej - ŁTES, które odbędą się 2 września 2017 r. w Łodzi

2 września 2017 roku na ul. Piotrkowskiej w Łodzi (pomiędzy ulicami Aleja Mickiewicza a Zamenhofa) odbędą się Łódzkie Targi Ekonomii Społecznej. Będzie to plenerowa wystawa, w której - jako wystawcy - wziąć udział mogą wszystkie podmioty ekonomii społecznej z terenu województwa łódzkiego oraz instytucje i organizacje wspierające rozwój tej dziedziny gospodarki.

Do odwiedzenia Targów zapraszamy wszystkich mieszkańców Łodzi, województwa łódzkiego oraz gości z całej Polski.

Targi będą wydarzeniem ogólnodostępnym, z bezpłatnym zarówno wstępem jak i udziałem dla wystawców oraz gości. Wystawcami  będą  podmioty z terenu województwa łódzkiego m.in. przedsiębiorstwa społeczne, spółdzielnie socjalne, podmioty reintegracyjne. ŁTES  w 2017 roku będzie towarzyszył Mixerowi  Regionalnemu .

Głównym celem Targów, jest zwiększenie widoczności podmiotów ekonomii społecznej w regionie łódzkim,  jak również wymiana doświadczeń oraz – w jej rezultacie -  podniesienie potencjału ich przedstawicieli, angażujących się w inicjatywy lokalne służące aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Targi mają przyczynić się również do nawiązywania i zacieśniania współpracy międzysektorowej w zakresie wspierania aktywności społeczno-ekonomicznej, współpracy w zakresie tworzenia miejsc pracy, kooperacji biznesowej, tworzenia partnerstw publiczno-prywatno-społecznych oraz partnerstw projektowych.

Tegorocznym Targom towarzyszyć będzie seminarium dla co najmniej 100 osób (m.in. mieszkańców województwa łódzkiego, przedsiębiorców, przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego), podczas którego zapewniona zostanie możliwość autoprezentacji dla Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Podmiotów Ekonomii Społecznej z terenu województwa łódzkiego.

Imprezą towarzyszącą będzie również wydarzenie dodatkowo skupiające uwagę gości z regionu łódzkiego, a także spoza niego, tj.  25-lecie Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych, które będzie odbywało  się pod hasłem: Psychiatria Środowiskowa: od transformacji ustrojowej po dzień dzisiejszy i jej dalsze perspektywy rozwoju.

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych zaprezentuje swój długoletni dorobek w zakresie wspierania osób chorujących psychicznie także w ich aktywizacji zawodowej. 


TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ 2 WRZEŚNIA 2017