Rozlicz PIT Online

Twój darmowy PIT rozliczysz online w PITax.pl
dzięki współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

Przekaż 1% swojego podatku nr krs: 0000138499

Nasza misja

Choroba psychiczna degraduje osobę chorującą psychicznie w sferze życia społecznego. Często unika ona relacji z otoczeniem, wycofuje się z pełnionych ról społecznych, traci motywację do działania, przestaje realizować swoje zamiłowania. Osoby chorujące na schizofrenię oraz zaburzenia pochodne są niejednokrotnie nieprzychylnie nastawione do podjęcia leczenia, zmagają się z: niską samooceną, obojętnością uczuć, zubożeniem sfery emocjonalnej, wzmożonym lękiem. Ograniczenie perspektywy do dnia teraźniejszego, niejednokrotnie pociąga za sobą zamknięcie się w obszarze łóżka i do zaspokajania tylko podstawowych potrzeb. Taki stan powoduje bezsilność i brak chęci do wypełniania podstawowych ról społecznych.

Nie bez znaczenia jest fakt, że choroby psychiczne, bardzo często dotykają osoby młode, podczas modelowania ich osobowości dojrzałej, tworzonej w okresie adolescencji, odłączającym okres dzieciństwa od okresu dorosłości. Będąc na początku wypełniania strategicznych ról życiowych: ucznia/studenta, pracownika, partnera, rodzica, etc. zwykle tracą możliwość ich realizacji. W rezultacie tracą możliwość pozyskania swojego indywidualnego kapitału społecznego w rozumieniu Pierra Bourdieu(budowanie sieci znajomości, kontaktów w szerokim tego słowa znaczeniu) , który w tym czasie nabywają ich zdrowi rówieśnicy.

W readaptacji społecznej osób chorujących psychicznie największym problemem jest to, że sama osoba często nie widzi potrzeby zmiany swojej sytuacji i nie podejmuje kroków, które mogą ta sytuację poprawić.

Charakterystyczne jest również nastawienie otoczenia do osób chorujących psychicznie, wiąże się ono z brakiem współczucia czy zrozumienia, przeważają postawy: nieufności, obaw, awersji czy wręcz wrogości.

Takie czynniki jak: niemożność przeżywania spontanicznie pozytywnych emocji, drażliwość, czasem wrogość czy nieufność wobec najbliższych, sprawiają, że sytuacja osób chorujących psychicznie w relacjach z rodziną jest również bardzo skomplikowana i trudna. Najbliżsi członkowie rodziny odsuwają się od osoby chorej pozostawiając ją w osamotnieniu.

Wskazane wyżej przyczyny sprawiają, że jednym z zasadniczych celów prowadzonej terapii jest wzniecenie aktywności poprzez połączenie wielu różnorodnych wzmocnień, których zadaniem jest wyrwanie osoby chorującej z odosobnienia spowodowanego chorobą.

Dlatego wszelkie podejmowane przez nas  działania mają na celu pomoc w odzyskiwaniu godności i kontroli nad własnym życiem co stanowi podstawę dla przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Zapraszamy do lektury naszej strony. Mamy nadzieję, że informacje w niej zawarte okażą się dla Ciebie przydatne. Jeśli jednak nie uda nam się odpowiedzieć na nurtujące Ciebie pytania skontaktuj się z nami! Dane kontaktowe dostępne są w górnej części strony.Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Wrzesień 2021

25

Październik 2021

10

Marsz na rzecz zdrowia psychicznego ul. Piotrkowską