Biuro Obsługi Klienta


Biuro Obsługi Klienta działające w strukturach Powiatowego Centrum Koordynacji Opieki Psychiatrycznej (PCKOP) w Towarzystwie Przyjaciół Niepełnosprawnych, w ramach projektu TRANSFER: innowacyjny program przeniesienia usług psychiatrycznych z instytucji do środowiska.
II etap - testowanie modelu,
umożliwia kontakt w różnych formach (telefon, mail, osobiście)
od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 – 16:00.

 

Biuro ośrodka zlokalizowane jest w Łodzi, przy ul. Ks. St. Staszica 1/3

 

Zadaniem Biura Obsługi Klienta jest wstępny kontakt pracującego tam  Konsultanta/Doradcy z osobą poszukującą wsparcia. Doradca BOK udzieli informacji na temat dostępnych form wsparcia w oparciu o zgłoszony przez klienta problem.

Biuro Obsługi Klienta udziela informacji wszystkim osobom zainteresowanym tematyką zdrowia psychicznego, w szczególności:

  • osobom chorującym psychicznie
  • członkom rodziny osoby potrzebującej wsparcia
  • pracownikom instytucji

Pracownicy BOK to ludzie, którzy swoje doświadczenie, wykształcenie i wiedzę starają się jak najlepiej spożytkować z myślą o dobru osób cierpiących z powodu zaburzeń psychicznych.

Konsultant BOK pomaga znaleźć rozwiązanie, spośród szerokiego wachlarza struktur oferowanych przez Powiatowe Centrum Koordynacji Opieki Psychiatrycznej (PCKOP).

Kontakt z Konsultantem/Doradcą będzie można nawiązać poprzez:

  • kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 42 616 06 20 wew. 1171 lub 1182
  • wizytę osobistą w biurze pod adresem Łódź ul. Ks. Staszica 1/3 II p., pok. 203
  • kontakt e-mail bok@wsparcie-psychiczne.pl

 

Zachęcamy również do zapoznania się z Portalem Wsparcia Psychicznego prowadzonym przez PCKOP na stronie www.wsparcie-psychiczne.pl. Można tam znaleźć informacje i materiały, które pomogą
w zrozumieniu istoty chorób psychicznych, a także umożliwią odszukanie instytucji i form wsparcia dla osób potrzebujących pomocy.

 
Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Wrzesień 2021

25

Październik 2021

10

Marsz na rzecz zdrowia psychicznego ul. Piotrkowską