Dom Dziennej Rehabilitacji


Dom Dziennej Rehabilitacji prowadzony przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych w ramach projektu TRANSFER: innowacyjny program przeniesienia usług psychiatrycznych z instytucji do środowiska. II etap - testowanie modelu działa w formie dziennej od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-16.30 oraz w formie całodobowej 7 dni w tygodniu dla 5 miejsc wytchnieniowych.

 

DDR zlokalizowany jest w Łodzi, przy ul. Wyszyńskiego 44 (Łódź-Polesie)

Dom usytuowany jest w miejscu zapewniającym bezpieczeństwo i spokój uczestników oraz pozbawiony jest barier architektonicznych.

 

DDR jest ogniwem oparcia społecznego dla osób z głębokim otępieniem, realizującym zadania poprzez nowoczesny system pomocy środowiskowej opierający się na różnorodności i kompleksowości usług.

 

Uczestnikami Domu Dziennej Rehabilitacji mogą być:

  • osoby powyżej 18 roku życia,
  • ze zdiagnozowanym zespołem otępiennym głębokim, w tym z chorobą Alzheimera,
  • będące mieszkańcami miasta Łodzi/powiatu miejskiego łódzkiego lub powiatu zgierskiego
  • zakwalifikowane do projektu Transfer.

 

Wśród pracowników DDR jest psycholog kliniczny, lekarz-psychiatra/konsultant, fizjoterapeuta, instruktor terapii zajęciowej i opiekunowie medyczni. Są to ludzie, którzy swoje wykształcenie, doświadczenie zawodowe i życiowe starają się jak najlepiej wykorzystać dla dobra osób cierpiących z powodu choroby otępiennej.

 

Zasady przyjęcia do Domu Dziennej Rehabilitacji

Aby rozpocząć procedurę przyjęcia do DDR należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod  numerem telefonu 42 616-06-20 lub bezpośrednio udać się do siedziby Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych przy ul. Staszica 1/3.

Aby zostać uczestnikiem DDR trzeba spełnić następujące warunki:

  • wypełnić i podpisać dokumenty rekrutacyjne do udziału w projekcie TRANSFER,
  • potrzebna będzie również diagnoza lekarska dot. choroby otępiennej w stopniu głębokim (np. w formie zaświadczenia lub wypisu ze szpitala),
  • należy posiadać pełnomocnictwo notarialne lub decyzję sądu do reprezentowania kandydata.

 

Oferta terapeutyczna DDR

Świadczymy usługi w postaci indywidualnych lub grupowych treningów i zajęć w zakresie poprawy lub podtrzymywania poziomu funkcjonowania w życiu społecznym oraz w zakresie czynności dnia codziennego. Zajęcia dostosowane są do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczestników.

Można skorzystać tutaj również z fizjoterapii - mamy doskonale wyposażoną salę do zabiegów i ćwiczeń.

Dla członków rodzin proponujemy spotkania grupy wsparcia, które odbywają się raz w miesiącu w DDR (zazwyczaj w soboty) i prowadzone są przez doświadczonego psychologa.

 

Dodatkowe informacje

Miejsca wytchnieniowe przeznaczone są dla uczestników DDR i pozwalają ich opiekunom odpocząć oraz zadbać o własne zdrowie fizyczne i psychiczne. Czas pobytu określany jest indywidualnie, zgodnie z potrzebami.

Pobyt i wyżywienie w placówce jest nieodpłatne.

W miarę możliwości finansowych organizowany jest dowóz uczestników do i z placówki.
Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Wrzesień 2021

25

Październik 2021

10

Marsz na rzecz zdrowia psychicznego ul. Piotrkowską