Rozlicz PIT Online

Twój darmowy PIT rozliczysz online w PITax.pl
dzięki współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

Przekaż 1% swojego podatku nr krs: 0000138499

Hostel dla uzależnionych od alkoholu


Hostel Długoterminowy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu prowadzony jest przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych w ramach projektu TRANSFER: innowacyjny program przeniesienia usług psychiatrycznych z instytucji do środowiska. II etap - testowanie modelu.

 

Hostel zlokalizowany jest w miejscowości Jedlicze A (pow. zgierski), 95-073 Grotniki, ul. Jedlinowa 42/44

 

Dyżury personelu w Hostelu pełnione są całodobowo tak, aby uczestnicy mogli otrzymać wsparcie o każdej porze.

 

Naszym celem jest zapewnienie osobom uzależnionym terapeutycznego oparcia społecznego, pozwalającego na zaspokojenie ważnych potrzeb życiowych, usamodzielnienie i integrację społeczną.

 

Mieszkańcami Hostelu mogą być osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

 • osoby powyżej 18 roku życia,
 • osoby, które ukończyły terapię na poziomie minimum podstawowym w trybie całodobowym lub ambulatoryjnym w ośrodku/poradni leczenia uzależnień – wymagany jest dokument potwierdzający odbycie terapii,
 • osoby będące mieszkańcami miasta Łodzi/powiatu miejskiego łódzkiego lub powiatu zgierskiego albo osoby bez stałego miejsca zameldowania/zamieszkania (bezdomne),
 • osoby utrzymujące abstynencję od środków psychoaktywnych i gotowe uczestniczyć czynnie w terapii wspierającej prowadzonej w Hostelu.

 

Wśród pracowników Hostelu są terapeuci uzależnień, lekarze psychiatrzy-konsultanci, opiekunowie, doradca zawodowy, psycholog i pracownik socjalny, którzy swoje wykształcenie, umiejętności oraz doświadczenie wykorzystują w procesie terapeutycznym osób uzależnionych.

 

Oferujemy:

 • zamieszkanie w Hostelu na okres 9 miesięcy z możliwością przedłużenia pobytu,
 • całodzienne wyżywienie,
 • konsultacje z lekarzem psychiatrą,
 • wsparcie zespołu terapeutycznego, doradcy zawodowego, pracownika socjalnego

 

Zasady przyjęcia do Hostelu

 

Osoby uzależnione od alkoholu zainteresowane zamieszkaniem w Hostelu zapraszamy do kontaktu z nami pod numerem telefonu  42 616 06 20 wew. 2031, 2032  albo za pośrednictwem skrzynki e-mail  hosteljedlicze@gmail.com

 

Dowiedzą się Państwo, na czym polega idea Hostelu, jakie panują w nim zasady i regulamin.

 

Aby zostać mieszkańcem Hostelu trzeba spełnić następujące warunki:

 • skontaktować się z pracownikami Hostelu za pośrednictwem numeru telefonu 42 616 06 20 wew. 2031, 2032   lub za pośrednictwem skrzynki e-mail  hosteljedlicze@gmail.com
 • odbyć rozmowę kwalifikacyjną z lekarzem psychiatrą i terapeutą
 • wypełnić i podpisać dokumenty rekrutacyjne do udziału w projekcie TRANSFER

 

 

Dodatkowe informacje

 

Pobyt w Hostelu jest dla mieszkańców bezpłatny

 

Oferta terapeutyczna Hostelu

Oferujemy indywidualne rozmowy oraz grupowe zajęcia terapeutyczne, ujęte w planie zajęć.  W ramach działań readaptacyjnych oferujemy także możliwość udziału w stażach zawodowych. Można skorzystać również z konsultacji lekarza psychiatry, psychologa i pracownika socjalnego.
Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Wrzesień 2021

25

Październik 2021

10

Marsz na rzecz zdrowia psychicznego ul. Piotrkowską