Mobilny Dom Pomocy


Mobilny Dom Pomocy prowadzony przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych w ramach projektu TRANSFER: innowacyjny program przeniesienia usług psychiatrycznych z instytucji do środowiska. II etap - testowanie modelu działa w miejscu zamieszkania beneficjentów w godzinach dziennych, a w szczególnych przypadkach całodobowo.

 

Biuro ośrodka zlokalizowane jest w Łodzi, przy ul. Ks. St. Staszica 1/3

 

W przypadku wydarzeń losowych, kiedy rodzina nie może opiekować się osobą chorą istnieje możliwość uzyskania wsparcia całodobowego na określony czas.

 

Naszym celem jest wsparcie rodziny w życiu codziennym i rozwijanie lub podtrzymanie umiejętności społecznego i poznawczego funkcjonowania chorującego członka rodziny. Motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji. Wspieranie w codziennych czynnościach życiowych, zagospodarowanie czasu wolnego, szeroko pojęta aktywizacja osoby chorującej.

 

Uczestnikami Mobilnego Domu Pomocy mogą być:

  • osoby powyżej 18 roku życia,
  • ze zdiagnozowaną chorobą Alzheimera,
  • będące mieszkańcami miasta Łodzi/powiatu miejskiego łódzkiego lub powiatu zgierskiego

 

Wśród pracowników MDP jest psycholog, fizjoterapeuta, opiekunowie osób starszych, lekarz-psychiatra/konsultant. Są to ludzie, którzy swoje wykształcenie, doświadczenie zawodowe i życiowe starają się jak najlepiej wykorzystać dla dobra osób cierpiących z powodu choroby psychicznej i ich rodzin.

 

Zasady przyjęcia do Mobilnego Domu Pomocy

Osoby ze zdiagnozowaną chorobą Alzheimera oraz ich rodziny potrzebujące wsparcia zapraszamy do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu +42 616 06 20 wew. 1171 lub 1182

Dowiedzą się Państwo, na czym polega wsparcie udzielane w ramach MDP, jakie obowiązują zasady i regulamin.

 

Aby skorzystać ze wsparcia MDP trzeba spełnić następujące warunki:

  • wypełnić i podpisać dokumenty rekrutacyjne do udziału w projekcie TRANSFER   
  • potrzebna będzie również diagnoza lekarska potwierdzająca diagnozę Alzheimera (np. w formie zaświadczenia lub wypisu ze szpitala)

 

Dodatkowe informacje

Uczestnikom MDP oferujemy możliwość bezpłatnego wypożyczenia łóżka oraz sprzętu elektronicznego wspierającego proces rehabilitacji.

 

Oferta terapeutyczna WOW

Wszystkie zajęcia terapeutyczne realizujemy indywidualnie i są one dostosowane do możliwości i potrzeb osoby chorej i rodziny. Wsparcie Mobilnego Domu Pomocy odbywa się w miejscu zamieszkania osoby chorej. Oferujemy wsparcie opiekunów osób starszych, zajęcia z psychologiem oraz fizjoterapeutą.
Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Wrzesień 2021

25

Październik 2021

10

Marsz na rzecz zdrowia psychicznego ul. Piotrkowską